x
Odaberite djelatnika:
   povratak


PROFIL

Redovita profesorica za kolegije Klinička biokemija (studij medicinske biokemije) i kolegij Klinička biokemija s hematologijom (studij farmacije). Dugogodišnja je koordinatorica CEEPUS projekta s 10 partnerskih institucija iz srednje Europe, kojemu je cilj razmjena studenata i profesora, organizacija međunarodnih ljetnih škola ili studijskih putovanja studenata našega fakulteta u inozemstvo. Voditeljstvom programa vanjske procjene kvalitete rada medicinsko-biokemijskih laboratorija održava trajnu vezu matičnog fakulteta i medicinskih biokemičara u sustavu zdravstva.

vrh stranice
BIOGRAFIJA

Dubravka Juretić je rođena 1949. u Oriovcu. Gimnaziju završila u Slavonskom Brodu 1967., diplomirala 1972., magistrirala 1977., te doktorirala 1982. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz medicinske biokemije položila 1990. godine, u trajno zvanje redovite profesorice izabrana 2004. godine. Vodila je izborne kolegije Organizacija rada laboratorija, Informatika u kliničkom laboratoriju, Klinička enzimologija i Urođene greške u metabolizmu na dodiplomskom i/ili poslijediplomskom studiju iz medicinske biokemije. Radila je na sedam znanstvenih projekata Zavoda na istraživanjima biokemijskih promjena u prirođenih i stečenih bolesti a posebno kroničnih komplikacija u humanim uzorcima ili životinjskim modelima. Od 1996. vodi međunarodni projekt razmjene studenata i profesora CEEPUS HR-044 na temu "Studij medicinske biokemije". U suradnji sa studentskom udrugom CROPBSA organizirala je 8 međunarodnih ljetnih škola. Od 1980. godine voditeljica je programa vanjske procjene kakvoće rada medicinsko-biokemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj. Objavila je ukupno 90 znanstvenih i stručnih radova, 10 fakultetskih skripti, urednica je Bibliografije HDMB. Sudjelovala je u organizaciji znanstvenih i stručnih medicinsko-biokemijskih skupova u zemlji i inozemstvu. Bila je mentor 8 magistarskih radova i mnogih diplomskih radova studenata među kojima je i 7 stranih studenata u okviru CEEPUS HR-044 projekta. Punoprava je članica Povjerenstva za edukacija IFCC–a i Europske udruge organizatora vanjske kontrole kvalitete rada kliničkih laboratorija(EQALM.)vrh stranice
KNJIGE I SKRIPTE

Autor knjige:
 1. D. Juretić:
  Bibliografija Hrvatskog društva medicinskih biokemičara.
  Zagreb, Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara, 2003. (Kolegij: Uvod u studij medicinske biokemije)
Autor poglavlja:
 1. D. Juretić:
  Studenti medicinske biokemije i prehrambeno-sanitarne kemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.
  U: Grdinić V. i sur., Farmaceutsko-biokemijski fakultet: 120 godina iskustva i napretka
  Farmaceutsko biokemijski fakultet; 2002. Str. 263-275. (Kolegij: Uvod u studij medicinske biokemije)
Koautor poglavlja:
 1. M. Bečirević-Laćan, D. Jureti:,
  Devetosemestralni studiji: planovi i programi.
  U: Grdinić V. i sur., Farmaceutsko-biokemijski fakultet: 120 godina iskustva i napretka
  Farmaceutsko biokemijski fakultet; 2002. Str. 103-113. (Kolegij: Uvod u studij medicinske biokemije)
Prijevodi:

Stručno-popularni članaci

 1. R. Bais and M.Philcox (M. Flögel, D. Juretić, prev):
  IFCC metode za mjerenje katalitičkih koncentracija enzima. 1. Dio: temeljne pretpostavke kod određivanja katalitičke koncentracije enzima u krvnom serumu i plazmi čovjeka,
  Glasnik Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 2 (1992) 9-22. [Izvornik: Clinical Chemistry 18 (1980) 89-95.]
 2. H.U. Bergmeyer, M. Horder and R. Rej (M. Flögel, D. Juretić, prev):
  IFCC metoda za mjerenje katalitičke koncentracije aspartat aminotransferaze (L-aspartat:2-oksoglutarat aminotransferaza, EC 2.6.1.1),
  Glasnik Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 2 (1992) 12-20. [Izvornik: Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 24 (1986) 497-510.]
 3. H.U. Bergmeyer, M. Horder and D.W.Moss (M. Flögel, D. Juretić, prev):
  IFCC metoda za mjerenje katalitičke koncentracije alanin aminotransferaze (L-alanin:2-oksoglutarat aminotransferaza, EC 2.6.1.2),
  Glasnik Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 3 (1993) 13-21. [Izvornik: Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 18 (1980) 521-534.]
 4. L. M. Shaw, et al. (M. Flögel, D. Juretić, prev):
  IFCC metoda za mjerenje katalitičke koncentracije gama-glutamiltransferaze,
  Biochemia medica 3 (1993) 10-24. [Izvornik: Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 21 (1983) 633-646.]
 5. N. W. Tietz, et al. (M. Flögel, D. Juretić, prev):
  IFCC metoda za mjerenje katalitičke koncentracije alkalne fosfataze,
  Biochemia medica 3 (1993) 10-20. [Izvornik: Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 21 (1983) 731-748.]
 6. M. Horder, et al. (M. Flögel, D. Juretić, prev):
  IFCC metoda za mjerenje katalitičke koncentracije kreatin kinaze,
  Biochemia medica 3 (1993) 139-148.] [Izvornik: JIFCC 1 (1989) 130-141.
 7. M.K. Schwartz, et al. (D. Juretić, M. Flögel, prev):
  Potvrde, dozvole i odobrenja u kliničkoj kemiji,
  Biochemia medica 3 (1993) 191-194. [Izvornik: Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 23 (1985) 899-901.]
 8. R. Bais and M.Philcox (D. Juretić, B. Šurina, prev):
  Preporučene IFCC metode za mjerenje katalitičke koncentracije enzima. Dio 8: IFCC metoda za laktat dehidrogenazu,
  Biochemia medica 5 (1995) 155-163. [Izvornik: Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 32 (1994) 639-655.]
 9. K. Lorentz (Juretić, B. Šurina, S. Perkov, prev.):
  IFCC preporučene metode za mjerenje katalitičke koncentracije enzima. Dio 9: IFCC metoda za alfa-amilazu
  Biochemia medica 8 (1998) 91-96. [Izvornik: Clinical chemistry and laboratory medicine 36 (1998) 185-203.]
 10. D. Juretić:
  Educational letter (letter to the Editor)
  Clinical chemistry and laboratory medicine 39 (2001) 560-561.
 11. D. Juretić:
  Bibliografija Hrvatskog društva medicinskih biokemičara
  Medika 15(80) (2003) 12-13.
Udžbenici i skripte:

Studij medicinske biokemije

 1. D. Juretić, I. Čepelak, O. Borčić:
  Klinička biokemija: MOKRAĆA: priručnik, propisi, testovi;
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija).
 2. D. Juretić, I. Čepelak, J. Petrik:
  Klinička biokemija: IONI: priručnik, propisi, testovi;
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija).
 3. D. Juretić, O. Borčić, J. Petrik:
  Klinička biokemija: DUŠIKOVI SPOJEVI: priručnik, propisi, testovi;
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija).
 4. D. Juretić, J. Petrik:
  Klinička biokemija: GLUKOZA, LIPIDI: priručnik, propisi, testovi;
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija).
 5. D. Juretić, J. Petrik, L. Rumora:
  Klinička biokemija: ENZIMI: priručnik, propisi, testovi;
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija).
 6. D. Juretić, J. Petrik, R. Petlevski:
  Klinička biokemija: Upisnik rezultata i provjera znanja;
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija).
 7. D. Juretić, Z. Flegar-Meštrić:
  Klinička biokemija: Organizacija rada MBL-a, sigurnost i zaštita;
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija).

Studij farmacije

 1. D. Juretić i sur.:
  Klinička biokemija, II dopunjeno izdanje,
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija s hematologijom).
 2. D. Juretić, J. Petrik:
  Klinička biokemija: propisi za vježbe,
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija s hematologijom).
 3. D. Juretić, O. Borčić, J. Petrik:
  Klinička biokemija: Upisnik rezultata i provjera znanja,
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 2005. (Kolegij: Klinička biokemija s hematologijom).


vrh stranice
OBJAVLJENI RADOVI

Popis znanstvenih radova:

Znanstveni rad objavljen u časopisima koji su obuhvaćeni u izvorišnoj bazi selektivnih tercijarnih publikacija: Current contents (CC), uključujući Acta Pharmaceutica i Periodicum Biologorum

 1. T. Žanić-Grubišić, D. Juretić, K. Lipovac and I. Mihaljević:
  Model for prolonged hyperphenylalaninemia in the rat.
  Acta pharmaceutica Jugoslavica 27 (1977) 229-234.
 2. K. Lipovac, T. Žanić-Grubišić, D. Juretić, I. Mihaljević and Ž. Fuks:
  Disturbances of energy metabolism in rats with experimentally induced hyperphenylalaninemia.
  U: Hommess FA, ed: Model for the study of inborn errors of metabolism.
  Oxford, Elsevier/North-Holand Biomedical Press, (1979) 133-140.
 3. Z. Kalafatić, K. Lipovac, Z. Jezerinac, D. Juretić, D. Dumić, B. Žurga and L.Res:
  A liver urocanase deficiency.
  Metabolism 29 (1980) 1013-1019.
 4. Z. Singer, M. Beck, R. Bokun, I. Črepinko, D. Juretić, K. Lipovac, L. Zaninović and T.Žanić:
  Cytological and biochemical methods for the characterization of in vitro cultured cells.
  Archiv für Geschwulstforschung 51 (1981) 69-74.
 5. T. Žanić-Grubišić, K. Lipovac and D.Juretić:
  Lysosomal enzyme activities in rats with experimental hyperphenylalaninemia.
  Journal of inherited metabolic disease 5(suppl 1) (1982) 43-44.
 6. D. Juretić, K. Lipovac, M. Hadžija and M.Slijepčević:
  Effect of the degree of hyperglycaemia on the catalytic activities of glycosidases in kidney and urine of diabetic rats.
  Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 22 (1984) 21-27.
 7. D. Juretić, K. Lipovac, M. Hadžija, T. Žanić-Grubišić and M. Slijepčević:
  Serum and liver N-acetyl-beta-D-glucosaminidase activities in relation to the course of morphological changes in diabetic kidney; an experimental study.
  Acta pharmaceutica Jugoslavica 36 (1986) 53-61.
 8. I. Čepelak, K. Lipovac and D.Juretić:
  Effects of neuroleptic phenothiazines on the activities of aminotransferases and gama-glutamyltransferase in serum and liver.
  Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 24 (1986) 583-587.
 9. D. Juretić, K. Lipovac, M. Flögel, O. Borčić, I.Čepelak and T. Žanić:
  Evaluation of two methods for the elimination of glucose in the estimation of glycated plasma proteins.
  Zeitschrift für medizinische Laboratoriumsdiagnostik 28 (1987) 316-319.
 10. I. Čepelak, K. Lipovac, D. Juretić, T. Žanić-Grubišić and M. Cerovac:
  Effects of haloperidol on the activities of lactate dehydrogenase, N-acetyl-beta-D-glucosaminidase and alkaline phosphatase in serum and liver.
  Acta pharmaceutica Jugoslavica 39 (1989) 17-26.
 11. D. Juretić, I. Čepelak, V. Jalšenjak, T. Žanić-Grubišić, K. Lipovac and I. Jalšenjak:
  Effect of microencapsulated acetylsalicylic acid on glycosylation of human serum proteins in vitro.
  International journal of pharmaceutics 61 (1990) 219-223.
 12. D. Juretić, J. Bingulac-Popović,. K. Lipovac and I. Ligutić:
  Application of the monodimensional electrophoresis for the separation of glycosaminoglycans on Cellogel cellulose acetate strip.
  Zeitschrift für medizinische Laboratoriumsdiagnostik 32 (1991) 180-187.
 13. B. Jamnicky, M. Slijepčević, M. Hadžija, D. Juretić and O. Borčić:
  Tryptophan content in serum and brain of long term insulin treated diabetic rats.
  Acta diabetologica Latina 28 (1991) 11-18.
 14. S. Luterotti, T. Žanić-Grubišić and D. Juretić:
  Rapid and simple method for determination of copper, manganese and zinc in rat liver by direct flame atomic absorption spectrometry.
  Analyst 117 (1992) 141-143.
 15. S. Pepeljnjak, I. Čepelak and D. Juretić:
  Effect of ochratoxin A on brush border enzymes of rat kidney.
  Analyst 117 (1992) 141-143.
  U: Castegnaro M, Plešćina R, Dirheim G, Chernozemsky IN, Bartsch H, eds. Mycotoxins, endemic nephropathy and urinary tract tumors Lyon.
  International agency for research on cancer; (1991); 273-277
 16. J. Bingulac-Popović, D. Juretić, M. Hadžija, I. Čepelak, D. Papić-Futač, M. Slijepčević and K. Lipovac:
  Comparison of protein glycation inhibitory and toxic effects of acetylsalicylic acid in experimental diabetes.
  Acta pharmaceutica 42 (1992) 211-218.
 17. D. Juretić, D. Čvoriščec, A. Holjevac-Vuković, J. Benković, K. Lipovac and A. Stavljenić:
  Urinary glycosaminoglycans in different phases of Balkan endemic nephropathy.
  Nephron 65 (1993) 564-567.
 18. E. Suchanek, V. Šimunić, D. Juretić and V. Grizelj:
  Follicular fluid contents of hyaluronic acid, follicle-stimulating hormone and steroids relative to the success of in vitro fertilization of human oocytes.
  Fertility and sterility 62 (1994) 347-352.
 19. I. Čepelak, B. Rekić, D. Juretić and A. Mandušić:
  Effect of sodium valproate on renal cell brush-border enzymes in rats.
  European journal of clinical chememistry and clinical biochemistry 33 (1995) 673-677.
 20. T. Žanić-Grubišić, A. Santini, I. Čepelak, K. Barišić, D. Juretić and S. Pepeljnjak:
  Influence of ochratoxin A treatment on the activity of membrane bound enzymes in rat brain regions.
  Biological chemistry Hoppe-Seyler 377 (1996) 121-127.
 21. I. Čepelak, J. Leniček, T. Bobetić, D. Juretić, J. Petrik and T. Žanić-Grubišić:
  The effect of ochratoxin A on enzymatic activities in rat liver and kidney.
  Periodicum biologorum 98 (1996) 367-372.
 22. D. Juretić, T. Bobetić-Vranić, I. Čepelak and S. Pepeljnjak:
  Urinary glycosaminoglycans in rats treated with low doses of ochratoxin A.
  Acta pharmaceutica 48 (1998) 47-53.
 23. D. Juretić and T. Žanić-Grubišić:
  Current system of undergraduate and postgraduate education in clinical chemistry in Croatia.
  Clinical chemistry and laboratory medicine 37 (1999) 77-82.
 24. D. Juretić, I. Čepelak and Z. Flegar-Meštrić:
  External quality assessment in clinical chemistry: review of the Croatian situation with particular reference to equipment.
  Clinical chemistry and laboratory medicine 37 (1999) 667-673.
 25. D. Juretić, M. Tadijanović, B. Rekić, V. Simeon-Rudolf, E. Reiner and M. Baričić:
  Serum paraoxonase activities in hemodialyzed uremic patients: Cohort study.
  Croatian medical journal 42 (2001) 146-150.
 26. R. Petlevski, M. Hadžija, M. Slijepčević and D. Juretić:
  Effect of "Antidijabetis" herbal preparation on serum glucose and fructosamine in NOD mice.
  Journal of ethnopharmacology 75 (2001) 181-184.
 27. D. Juretić, V. Krajnović, M. Šepetavc, R. Petlevski and J. Lukač-Bajalo:
  Glycosaminoglycans in the development and therapy of diabetic complications.
  Acta pharmaceutica 51 (2001) 85-94.
 28. R. Petlevski, D. Juretić, Lj. Mayer, M. Hadžija, M. Slijepčević and J. Lukač-Bajalo:
  Effect of acarbose on glucose-6-phosphatase in liver of CBA diabetic mice.
  Periodicum biologorum 104 (2002) 73-75.
 29. Juretić D, V. Krajnović and J. Lukač-Bajalo:
  Altered distribution of urinary glycosaminoglycans in diabetic subjects.
  Acta diabetologica 39 (2002) 123-128.
 30. D. Juretić, Š. Bernik, L. Čop, M. Hadžija, R. Petlevski and J. Lukač-Bajalo:
  Short-term effect of acarbose on specific intestinal disaccharidase activities and hyperglycaemia in CBA diabetic mice.
  Journal of animal physiology and animal nutrition 87 (2003) 263-268.
 31. Ž. Romić, Lj. Mayer, Ž. Sutlić, I. Husedžinović, B. Biočina, R. Petlevski, I. Žuntar, T. Žanić-Grubišić and D. Juretić:
  Paraoxonase activity and concentration of indicators of lipid status in the serum of cardiac patients.
  Collegium antropologicum 27(suppl 1) (2003) 93-99.
 32. I. Salamunić, D. Juretić and D. Ljutić:
  Effect of different dialysis membranes on erythrocyte antioxidant enzyme levels and scavenger systems related to free hemoglobin in serum of hemodialysis patients.
  Clinical chememistry and laboratory medicine 41 (2003) 904-907.
 33. R. Petlevski, M. Hadžija, M. Slijepčević, D. Juretić and J. Petrik:
  Glutathione S-transferase and malondialdehyde in the liver of NOD mice on short-term treatment with plant mixture extract P-9801091.
  Phytotherapy research 17 (2003) 311-314.
 34. R. Turk, D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, V. Simeon-Rudolf and A. Svetina:
  Serum paraoxonase activity and lipid parameters in the early postpartum period of dairy cows.
  Research in veterinary science 76 (2003) 57-61.
 35. R. Turk, D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, V. Simeon-Rudolf, M. Robić and A. Svetina:
  Serum paraoxonase activity in dairy cows during pregnancy.
  Research in veterinary science 79(1) (2005) 15-18.
 36. I. Boušova, D. Vukasović, D. Juretić, V. Palička and J. Dršata:
  Enzyme activity and AGE formation in a model of AST glycoxidation by D-fructose in vitro.
  Acta Pharmaceutica 55 (2005)107-114.
 37. D. Juretić, Z. Flegar-Meštrić, R. Petlevski, M. Tadijanović, M. Baričić and T. Kosaka:
  Serum platelet-activating factor acetylhydrolase activity in long-term hemodialysis patients.
  Periodicum biologorum 107 (2005).

Znanstveni rad recenziran, objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa

 1. R. Turk, D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić and A. Svetina:
  Serum paraoxonase activity in pregnant dairy cows.
  U: Kos J, ed. 4th Central European Buiatric Congress, Lovran, Croatia, April 23 - 27, 2003. Proceedings.
  Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska veterinarska komora (2003) 400-415.
 2. Z. Flegar-Meštrić, D. Vrhovski-Hebrang, D. Juretić, S. Perkov, V. Preden-Kereković, A. Hebrang, V. Vidjak, D. Odak, A. Grga and T. Kosaka:
  Serum platelet-activating factor acetylhydrolase activity in patients with angiographically established cerebrovascular stenosis.
  U: Proceedings of 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EUROMEDLAB 2003, Barcelona, June 1-5, 2003..
  Monduzzi Editore, International Proceedings Division (2003) 369-372.

Znanstveni rad recenziran, objavljen u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa

 1. 1. K. Lipovac, B. Štraus, D. Novaković i O. Borčić:
  Metode određivanja i normalne vrijednosti nekih enzima u urinu.
  U: Simpozij "Kliničko-biokemijska ispitivanja funkcije bubrega", Opatija, 15-19.4.1973.
  Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu (1973) (9 str. bez pag).
 2. R. Turk, D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić i A. Svetina:
  Katalitička aktivnost paraoksonaze u serumu mliječnih krava s cistama jajnika.
  Zbornik radova, Treći hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 17.-21. studenoga, (2004) 120-125.
 3. I. Salamunić, Z. Flegar-Meštrić, D. Ljutić i D. Juretić:
  Acetil-hidrolaza trombocitnog faktora aktivacije u bolesnika na hemodijalizi i peritonejskoj dijalizi.
  Zbornik radova, 16. simpozij Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, Zagreb, 19. svibnja, (2005) 31-33.

Znanstveni rad s recenzijom, objavljen u časopisima sa naznačenom kategorizacijom

 1. D. Juretić, K. Lipovac, A. Antulov i A. Stavljenić:
  Glikozidaze u plazmi i leukocitima dijabetičara.
  Diabetologia Croatica 6(suppl 1) (1977) 563-566.
 2. D. Mardešić, D. Jadro-Šantel, R. Crnojević-Ivanušić, K. Lipovac i D. Juretić:
  Glikogenoza zbog defekta jetrene fosforilaza-kinaze (glikogenoza tip IX); klinička, biokemijska i elektronsko-mikroskopska studija.
  Acta medica Iugoslavica 32 (1978) 75-91.
 3. I. Ligutić, D. Juretić, D. Jadro-Šantel, K. Lipovac and N. Grčević:
  Gangliosidosis GM2, Tip I (Morbus Tay-Sachs).
  Liječnički vjesnik 101 (1979) 341-345.
 4. D. Juretić, T. Žanić-Grubišić, K. Lipovac i S. Brozić:
  Fluorometrijska metoda za određivanje aktivnosti kisele fosfataze u serumu.
  Jugoslavenska medicinska biokemija 2 (1983) 172-176.
 5. L. Rumora, M. Hadžija, E. Pape-Medvidović, I. Pavlić-Renar, Ž. Metelko, D. Juretić i M. Slijepčević:
  Programirana smrt beta stanica Langerhansovih otočića u inzulin neovisnoj šećernoj bolesti.
  Biochemia medica 7 (1997) 45-51.
 6. R. Petlevski, M. Hadžija, M. Slijepčević i D. Juretić:
  Sastav aminokiselina u korijenu koprive, plodu borovice i korijenu maslačka (Urticae radix, Juniperi fructus et Taraxaci radix).
  Farmaceutski glasnik 57 (2001) 139-147.
 7. R. Petlevski, M. Hadžija, M. Slijepčević i D. Juretić:
  Biljke u tretmanu šećerne bolesti.
  Biochemia Medica 11 (2001) 63-70.
 8. R. Petlevski, M. Hadžija, M. Slijepčević i D. Juretić:
  Sastav aminokiselina u zeleni kičice (Centaurii herba) i zeleni stolisnika (Millefolii herba).
  Farmaceutski glasnik 58 (2002) 119-125.
 9. D. Juretić
  Uloga acetil-hidrolaze trombocitnog faktora aktivacije u zdravlju i bolesti.
  Biochemia Medica 13 (2003) 15-20.
 10. J. Petrik, L. Rumora, D. Juretić i I. Čepelak:
  Apoptoza-detekcija i kvantifikacija.
  Biochemia Medica 13 (2003) 109-117.
 11. R. Turk, D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, V. Simeon-Rudolf i A. Svetina:
  Paraoksonaza i lipidi u serumu mliječnih krava kao pokazatelji metaboličkih promjena tijekom reprodukcijskog ciklusa.
  Biochemia Medica 14 (2004) 45-50.
 12. D. Juretić, M.Tadijanović, B. Rekić, R. Petlevski and V. Simeon-Rudolf:
  Paraoxonase phenotype distribution in a healthy population group from the Slavonski Brod area.
  Biochemia Medica 14 (2004) 51-56.
Popis stručnih radova:

Stručni rad objavljen u međunarodnom časopisu

 1. D. Juretić, I. Čepelak and A. Nazor:
  EQAS in Croatia: General scheme and method of data processing.
  EQAnews 2 (1991) 4.
 2. D. Juretić, I. Čepelak and A. Nazor:
  External quality assessment scheme in Croatia.
  INSTAND information 1 (1994) 4-7.
 3. D. Juretić, I. Čepelak and A. Nazor:
  External quality assessment scheme in Croatia.
  INSTAND information 1 (1994) 4-7.

Stručni rad objavljen u domaćem časopisu

 1. B. Štraus, A. Roguljić, D. Novaković i M. Batinović:
  Brz i jednostavan test za određivanje uree.
  Farmaceutski glasnik 29 (1973) 415-423.
 2. K. Lipovac, D. Juretić i O. Borčić:
  Otkrivanje i biokemijska obrada djece s prirodnim metaboličkim greškama u razdoblju od 1972. do 1974.
  Arhiv za zaštitu majke i djeteta 18 (1974) 393-398.
 3. D. Juretić, B. Kunović i M. Flögel:
  Metilmalonska kiselina u urinu.
  Farmaceutski glasnik 39 (1983) 153-157.
 4. D. Juretić, I. Čepelak i B. Kunović:
  Kontrola kvalitete rada laboratorija u SR Hrvatskoj.
  Jugoslavenska medicinska biokemija 2 (1983) 192-197.
 5. D. Juretić, K. Lipovac i O. Borčić:
  Određivanje glikoziliranih proteina u plazmi.
  Jugoslavenska medicinska biokemija 3 (1984) 51-54.
 6. D. Juretić i I. Čepelak:
  Kontrola kvalitete rada biokemijskih laboratorija u SR Hrvatskoj: Izvještaj za 1984. godinu.
  Jugoslavenska medicinska biokemija 4 (1985) 55-61.
 7. D. Juretić i I. Čepelak:
  Mogućnosti korištenja podataka vanjske kontrole.
  Zdravstvo 29 (1987) 282-288.
 8. D. Juretić i I. Čepelak:
  Vanjska kontrola kvalitete rada u laboratorijima zajednice općina Osijek u 1988. godini.
  Farmaceutski glasnik 45 (1989) 412-414.
 9. D. Juretić i I. Čepelak:
  Vanjska kontrola kvalitete rezultata laboratorija u SR Hrvatskoj: Program provođenja i obrade rezultata.
  Jugoslavenska medicinska biokemija 8 (1989) 181-185.
 10. I. Ligutić, D. Juretić, K. Lipovac, J. Bingulac-Popović i V. Žuvela:
  Mukopolisaharidoze: suvremena dijagnostika i prevencija.
  Arhiv za zaštitu majke i djeteta 35 (1991) 109-124.
 11. D. Juretić, I. Čepelak i A. Nazor:
  Vanjska (interlaboratorijska) kontrola kvalitete rada medicinsko-biokemijskih laboratorija u Hrvatskoj.
  Glasnik Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 3(8) (1993) 22-30.
 12. G. Parag i D. Juretić:
  Standardizacija određivanja protrombinskog vremena (PV) u kontroli oralne antikoagulantne terapije.
  Biochemia medica 5 (1995) 77-86.
 13. M. Sikirica, T. Bobetić-Vranić, Z. Flegar-Meštrić, I. Kardum-Skelin i D. Juretić:
  Standardizirana obrada supravitalno obojenog sedimenta mokraće.
  Biochemia medica 12(3-4) (2002) 57-72.

Stručni rad objavljen u zborniku radova

 1. D. Juretić, Z. Flegar-Meštrić, I. Čepelak, A. Nazor i G. Parag:
  Vanjska kontrola kvalitete rada.
  U: Topić E, Stavljenić A, ur. Racionalna laboratorijska dijagnostika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (priručnik).
  Tečaj trajne izobrazbe. Prvi hrvatski projekt zdravstva Ministarstva zdravstva RH, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Svjetske banke. Zagreb; 1996. Str. 24-34.
 2. D. Juretić, Z. Flegar-Meštrić, I. Čepelak, A. Nazor, G. Parag i M. Sikirica:
  Pravila i zadaci vanjske procjene kakvoće rada medicinsko-biokemijskih laboratorija.
  U: Tečaj trajne izobrazbe: Organizacija, poslovanje i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju.
  Osijek, 18. lipnja 1998. Zagreb: Hrvatska komora medicinskih biokemičara; 1998. Str. 16-19.
 3. D. Juretić, S. Božičević i M. Vučić-Lovrenčić:
  Pre-analytical, analytical and post-analytical factors influencing specific tests for diagnosis and monitoring of diabetes mellitus.
  U: Topić E, ur: New trends in classification, monitoring and management of diabetes mellitus: handbook.
  The First FESCC Continuous Postgraduate Course in Clinical Chemistry, Dubrovnik, October 20-21, 2001. Zagreb: Medicinska naklada; 2001. Str. 86-90.
 4. D. Juretić, Z. Flegar-Meštrić i M. Sikirica:
  Vanjska procjena kakvoće rada za kvalitativnu analizu mokraće u medicinsko-biokemijskim laboratorijima Republike Hrvatske.
  U: U: Flegar-Meštrić Z, ur: Kliničko-biokemijska korelacija rezultata kvalitativne analize mokraće: Priručnik.
  Tečaj trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara, Zagreb, 25. rujan 2004. Zagreb: Medicinska naklada; 2004. Str.31-39.

Elaborati, ekspertize, programski paketi za računala

 1. D. Juretić:
  Učinak 1. Hrvatskog projekta zdravstva-podprojekta Primarna zdravstvena zaštita na kakvoću rezultata vanjske procjene rada medicinsko-biokemijskih laboratorija u PZZ
  (elaborat Hrvatskog društva medicinskih biokemičara pripremljen za Komisiju Svjetske banke), Zagreb, 1997.
 2. D. Juretić, B. Rekić i B. Kunović:
  Struktura zaposlenih u medicinsko-biokemijskim laboratorijima primarne zdravstvene zaštite
  (elaborat Hrvatskog društva medicinskih biokemičara pripremljen za Komisiju Svjetske banke), Zagreb, 1997.
 3. D. Juretić:
  Učinak 1. Hrvatskog projekta zdravstva-podprojekta Primarna zdravstvena zaštita na kakvoću rezultata vanjske procjene rada medicinsko-biokemijskih laboratorija u PZZ
  (elaborat Hrvatskog društva medicinskih biokemičara za potrebe Ministarstva zdravstva), Zagreb, 1994..
 4. D. Juretić, B. Rekić i B. Kunović:
  Oprema u medicinsko-biokemijskim laboratorijima primarne zdravstvene zaštit
  (elaborat Hrvatskog društva medicinskih biokemičara za potrebe Ministarstva zdravstva), Zagreb, 1994.
 5. D. Čvoriščec, Z. Flegar-Meštrić i D. Juretić:
  Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće medicinske biokemije.
  Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Zagreb, rujan 2004.


vrh stranice