x
Zavodi
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Kolegij:
Hematologija* 1 (MB2-25)
Cilj kolegija: Naučiti o organizaciji i funkciji hematopoetskog i limfopoetskog sustava, o funkciji leukocita, eritrocita i trombocita, te naučiti kliničke i laboratorijske pokazatelje poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita. Sadržaj kolegija: Organizacija krvotvornog sustava, matične hematopoetske stanice. Diferencijacija hematopoetskih stanica, citokini i kemokini. Eritrocitopoeza, citomorfologija eritrocitopoeze. Funkcija eritrocita, željezo i metabolizam željeza, hemoglobin. Metabolizam eritrocita, funkcija B12 i folne kiseline. Limfopoetski sustav, T i B limfociti, NK stanice. Stanični i humoralni imunitet, sustav komplemenata. Sustav gena tkivne snošljivosti i njihova funkcija. Granulocitopoeza, funkcija i metabolizam granulocita. Megakariocitopoeza, funkcija trombocita. Monocitopoeza, makrofagi, funkcija i metabolizam monocita, adhezijske molekule. Eozinofili i bazofili, funkcija i metabolizam. Podjela anemija, klinički i laboratorijski pokazatelji anemija. Hipoproliferacijske anemije. Anemije zbog poremećaja u sazrijevanju: sideropenična anemija, megaloblastična i druge makrocitne anemije. Hemolitičke anemije. Bolesti matične hematopoetske stanice: aplastična anemija, paroksizmalna noćna hemoglobinurija. Bolesti granulocita i monocita. Bolesti limfocita. Infektivna mononukleoza. Imunodeficijencije, AIDS. Dijagnostika povećaog limfnog čvora. Splenomegalija i hipersplenizam. Zloćudne bolesti mijeloidnih stanica. Kronične mijeloproliferativne bolesti; mijelodisplazije, akutne mijeloične leukemije. Zloćudne bolesti limfocita. Kronična limfocitna leukemija; maligni limfomi; akutne limfatične leukemije. Multipli mijelom, makroglobulinemija Waldenstroem, bolest teških lanaca, monklonalna gamapatija, amiloidoza. Bolesti trombocita; trombocitopenije, trombocitopatije, stečeni poremećaji trombocita, trombocitoze. Transplantacija alogenih i autolognih hematopoetskih stanica.
Profesor(i): Dr. sc. Mirna Sučić (redoviti profesor), Dr. sc. Renata Zadro (redoviti profesor)

(zadnjih 10 novosti vezanih uz odabrani predmet)
Hematologija 1 - obavijest o kolokviju i predroku
Obavijest studentima iz Hematologije 1
opširnije  
Objavljeno 12/18/2014 u 1:04 PM (Vezmarović)
Hematologija 1 - obavijest o spriječenosti predavanja za 09.12. i 16.12. 2014.
O b a v i j e s t studentima 3. godine
opširnije  
Objavljeno 12/8/2014 u 12:43 PM (Vezmarović)
Obavijest studentima 3. godine Studija Medicinske Biokemije
NASTAVA IZ KOLEGIJA HEMATOLOGIJA 1 počinje 15. listopada 2013. u 12,00 sati u maloj predavaonici u Domagojevoj 2. Za kolegij: Prof. dr.sc. Mirna Sučić i Prof. dr. sc. Renata Zadro
 
Objavljeno 10/1/2013 u 10:51 AM (Vezmarović)
Hematologija 1 - obavijest o kolokviju
OBAVIJEST STUDENTIMA V SEMESTRA STUDIJA MEDICINSKE BIOKEMIJE
opširnije  
Objavljeno 1/23/2013 u 1:45 PM (Vezmarović)

OBAVIJESTI
obavijest-1-13
IZVEDBENI PLAN (III. GODINA)
2013-2014-H1-zimski semestar-izvedbeni plan