x
Samostalni kolegiji
Statistika
Kolegij:
Statistika, obradba bimedicinskih podataka
Statistička metodologija obradbe biomedicinskih podataka tijekom znanstvenog istraživanja: vrste istraživanja, populacija i uzorak, uzorkovanje, prikupljanje podataka, vrste podataka, raspodjela podataka, mjerne ljestvice, deskriptivna statistika, statistička hipoteza i testiranje hipoteze, pogrješke testiranja statističke hipoteze, usporedba kvalitativnih podataka, proporcije, usporedba brojčanih podataka između dvaju ili više skupina, statistička obradba podataka malih i velikih uzoraka, korelacija i regresija.
Profesor(i):

PREDAVANJA
predavanje UVOD