Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

30.5.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

            

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za farmakognoziju, zamjena

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju, zamjena

 

  1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa