Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto III. vrste – informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

7.6.2018.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 18. svibnja 2018. godine u Narodnim novinama (46/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidata Alena Brezoveca.