Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

COVID-19: Uputa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu vezano uz epidemiološku situaciju

12.3.2020.

Na temelju preporuka Kriznoga stožera Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice održane 11. ožujka 2020., rektor prof. dr. sc. Damir Boras donosi Uputu sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu o postupanju vezano uz epidemiološku situaciju vezanu za COVID 19.

UPUTA SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU