Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2021./2022.

10.6.2022.

Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022. Tekst natječaja dostupan je na poveznici. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, putem poveznice.

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom.
Rok za prijavu na Natječaj je do srijede 30 lipnja 2022. do 16 sati.

 

Ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, potpisano obrazloženje mentora na obrascu generiranom putem mrežnih stranica Sveučilišta i ako je potrebno, suglasnost Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF-a studenti trebaju dostaviti u Dekanat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta srijede 30 lipnja 2021. do 16 sati. U isto vrijeme, elektroničku verziju rada i svih popratnih dokumenata kandidati trebaju dostaviti na adresu elektroničke pošte Povjerenstva za studentske i diplomske nagrade (diplomskiradovi@pharma.hr).

 

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade te kriteriji izvrsnosti po kojima će se vrednovati zaprimljeni studentski radovi nalaze se na mrežnim stranicama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pod odjeljkom DOKUMENTI, Akti Sveučilišta i Rektorskog zbora, Akti značajni za studente, odnosno Akti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnici, Akti značajni za studente.

Upute za pisanje i tehničko opremanje radova nalaze se kao Prilog 2 unutar Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade koji je dostupan na poveznici. Dodatne informacije o sadržaju pojedinih poglavlja studenti mogu naći u uputama za pisanje diplomskog rada koje su objavljene na Merlin sučelju za e-učenje, u kolegiju Diplomski rad.