Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

25.4.2019.

Temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta usvojenom na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2017. godine Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta objavljuje

 

POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA

 

                                       

Rok za podnošenje prijedloga je 20. svibnja 2019. godine.

 

Prijedlozi s prilozima predaju se na adresi: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1 - s naznakom „Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja-prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja