Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravilnik o nagradama i priznanjima

27.4.2017.

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 7. redovitoj sjednici u akademskoj  2016./2017. godini održanoj dana 26. travnja 2017. godine usvojilo je tekst Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te je dana 27. travnja 2017. godine objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu. 

Pravilnik o nagradama i priznanjima