Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

TeaTime predavanje

24.3.2017.

Medicinski fakultet u sklopu TeaTime projekta u srijedu, 29.03.2017., u Klubu Hrvatskog instituta za istraživanje mozga (na Šalati) s početkom u 17.00 sati, organizira predavanje prof. dr. sc. Milana Kujundžića, ministra zdravstva Republike Hrvatske pod nazivom „Quo vadis, medicina?“ u okviru kojeg će biti riječi o reformskim promjenama u zdravstvu vezanim uz pripravnički staž, specijalističko usavršavanje, status mladih liječnika i specijalizanata te o promjenama kojima se planiraju zadržati liječnici u Hrvatskoj.

Predavanje je inače otvoreno za članove Sveučilišta od studenata do nastavnika. Detalji TeaTime predavanja se nalaze na FB eventu STUDMEFa: https://www.facebook.com/events/638984679619689/