Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Upis na doktorski studij

6.11.2017.

Obavještavaju se kandidati za doktorski studij da će se strukturirani razgovor za upis na doktorski studij 2017./2018. održati 13. studenoga 2017. godine u 16 sati u Sobi za sastanke, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1.

Imena izabranih pristupnika bit će objavljena na internetskoj stranici studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 7, st. 5 Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.

Za dodatne informacije obratite se na e-mail izoric@pharma.hr ili nazovite na 6394 410.