Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

UPISI U LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2014./2015.

19.2.2015.

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2014./2015.   provodit će se od 23.   veljače do 4. ožujka 2015. godine u uredovno vrijeme Studentske poslovnice od 9.30 do 12.30 sati.

U slučaju potrebe, a radi bolje organizacije upisa,  svaki dan u 9.30 sati  bit će podijeljeni brojevi prema kojima će se studenti tog dana upisivati s izuzetkom ponedjeljka i utorka, 2. i 3. ožujka. Studenti koji upis planiraju za  ponedjeljak 2. ožujka, moraju broj za upis podići u petak (27. veljače) u uredovno vrijeme poslovnice, a za upis u utorak, 3. ožujka, brojeve podižu u ponedjeljak.

Molimo studente da pristupe upisu preko studomata tek nakon što provjere da su im kroz sustav provedeni položeni ispiti. Bitno je da su provedeni oni položeni predmeti koji su preduvjet za slušanje ili polaganje predmeta koje žele upisati u ljetnom semestru.

Ukupan broj ECTS bodova koje student može upisati u jednoj akademskoj godini je 70.

Maksimalan broj bodova po semestru nije određen jer je ostavljena mogućnost studentu da sam planira upise predmeta, ali ukupan zbroj ECTS bodova koji su upisani u zimskom semestru i koji se planiraju upisati u ljetnom semestru ne smije biti veći od 70 (u zbroj ulaze i ECTS bodovi iz izbornih kolegija koje student sluša na drugim sastavnicama Sveučilišta).

U slučaju upisa većeg broja ECTS-a od dozvoljenog, pri potvrđivanju upisa morat će se poništiti prekoračeni bodovi.