Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor

24.2.2020.

Obavijest o izboru jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 15. studenoga 2019. godine u Narodnim novinama (110/2018), dnevnom tisku, na službenim internetskim stranicama Fakulteta, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju, kako je Sveučilište u Zagrebu potvrdilo odluku o izboru: dr. sc. OLGA GORNIK KLJAIĆ.

Profesionalni životopis kandidata