Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST o upisu u prvu godinu studija farmacije i medicinske biokemije Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta akademske godine 2019./2020. - jesenski rok

11.9.2019.

OBAVIJEST

o upisu u prvu godinu studija farmacije i medicinske biokemije Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta akademske godine 2019./2020.

  • jesenski rok

 

UPISI:

20. rujna (petak) 2019.  od 8.30 sati

u Studentskoj poslovnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Zagreb, Ante Kovačića 1

1 - 4 mjesto za studij farmacije + kandidat s pravom prednosti

1 - 4 mjesto za studij medicinske biokemije

Za upis je potrebno donijeti:

1)  svjedodžba o državnoj maturi (za obavezne i izborne predmete) – obavezno donijeti naknadno ako se datum upisa preklapa s podjelom;  sve svjedodžbe iz srednje škole; ako je srednja škola završena u inozemstvu pristupnik/ica prilaže i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o istovrijednosti stranih svjedodžbi

2)  domovnicu, može i preslika (može iz sustava e-Građani)

- strani državljani i državljani EU prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika

3)  original rodni list (može iz sustava e-Građani)

4)  dvije fotografije u boji 4x6 cm

5) potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti za studij farmacije/medicinske biokemije od školskog liječnika – skinuti sa naše web stranice obrazac: http://www.pharma.unizg.hr/hr/dokumenti/akti-farmaceutsko-biokemijskog-fakulteta/odluke/

Obrazac FBF-a: Potvrda nadležnog školskog liječnika za upis na studij farmacije / medicinske biokemije

- studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj predaju potvrdu školskog liječnika

- studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilažu potvrdu Službe za školsku i adolescentnu medicinu, Odjel za zaštitu zdravlja studenata, Laginjina 16, Zagreb (najaviti se na tel. 01/4843-818, neparne datume ujutro, parne popodne; cijena pregleda je 145,00 kn)

6)  potvrdu o upisnini u iznosu od 450,00 kn uplaćenoj Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (upisninu čine troškovi indeksa i upisnih obrazaca, osiguranja studenta, tiskanja studentske iskaznice, štete nastale u laboratorijima za vrijeme studentskih vježbi, tiskanja svih vrsta studentskih potvrda i dr.)

Upisnina se uplaćuje na IBAN HR 1923600001101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB, model 00)

7)  potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice

 

Studenti koji su iskoristili pravo na besplatnu godinu/godine na nekom drugom fakultetu, plaćaju pri upisu punu participaciju školarine za akademsku godinu 2019./2020. u iznosu od 9.600,00 kuna na IBAN HR 1923600001101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB, model 00; može se zajedno uplatiti upisnina i školarina od 450,00 kn). Ti studenti moraju priložiti i potvrdu fakulteta o trajanju studija (ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo kad je bio upis u prvu godinu studija).