Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest za upise u zimski semestar ak. god. 2019./2020.

12.9.2019.

UPISI U ZIMSKI SEMESTAR

AKADEMSKE GODINE 2019./2020.

 

Upisi u zimski semestar akademske godine 2019./2020. provodit će se od 16. do 23. rujna 2019. godine u uredovno vrijeme Studentske poslovnice od 9.30 do 12.30 sati (ponovni upis 1. godine – 4. godina).

 

Upisi za studente 5. godine studija traju od 24. do 26. rujna 2019. kao i za  studente koji će imati  ispite 24. - 26. rujna 2019.

 

Cijena upisnine u višu godinu studija iznosi 350,00 kn sukladno važećoj odluci o naknadama za usluge FBF-a u ak. god. 2019./2020.

U slučaju neobavljanja upisa u upisnom roku, naknadni upis u semestar plaća se 350,00 kn sukladno važećoj odluci o naknadama za usluge FBF-a u ak. god. 2019./2020. Potpisane molbe i potvrde o uplati naknadnog upisa predaju se u uredovno vrijeme Studentske poslovnice ili na e-mail stud-poslovnica@pharma.hr. Po odobrenju molbi organizirat će se naknadni upis.

 

Upisi brucoša na jesenskom upisnom roku provodit će se 20. rujna 2019. u vremenu od 8.30 sati (daljnju obavijest vidjeti pod novosti).

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

  • Molimo studente da pristupe upisu preko Studomata tek nakon što provjere da su im kroz sustav provedeni položeni ispiti da bi im se točno izračunao iznos školarine. Bitno je da su provedeni oni položeni predmeti koji su preduvjet za slušanje ili polaganje predmeta koje žele upisati u zimskom semestru.

 

  • Prije upisa potrebno je prikupiti sve potpise prethodnog semestra.

 

  • Molimo studente koji su predali zamolbu za obročno plaćanje da uplatu za 1. ratu izvrše tek nakon odobrenja molbe.

 

  • Zamolbe studenata vezane za upise (npr. mirovanje studentskih obveza, molba za obročno plaćanje školarine i sl.) moraju se predati do kraja upisa.

 

  • Studenti koji su na studentskoj razmjeni kao i studenti koji će tek krenuti na razmjenu, dužni su regulirati svoj status upisom u zimski semestar. Ne moraju osobno pristupiti upisu već ih može netko drugi upisati, uz uvjet da su obavili upis preko Studomata.

 

  • U rujnu diplomski rad se može obraniti do kraja akademske godine uključujući i 30. rujna, a postupak treba pokrenuti najkasnije 23. rujna. Studenti 5. godine koji će imati obranu rada 24.-30. rujna obavit će upis neposredno nakon obrane rada.

 

PODACI ZA UPLATU NAKNADA ZA USLUGE FBF-a:

 

UPLATITELJ: IME I PREZIME (obavezan podatak)

PRIMATELJ: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagreb, A. Kovačića 1,10 000 ZAGREB

BROJ RAČUNA PRIMATELJ (IBAN): HR1923600001101344042

MODEL: 00

POZIV NA BROJ: Vaš OIB

 

 

Studentska poslovnica