Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Goran Benković, mag. pharm.

28.10.2019.

Obrana doktorskog rada

Goran Benković, mag. pharm., student poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlen u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Metabolizam aglikona odabranih flavonoida posredovan humanim jetrenim citokromima P450“ u petak, 8. studenoga 2019. godine, u 12.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.