Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Sanja Marević, mag. med. biochem.

8.7.2019.

Obrana doktorskog rada

Sanja Marević, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Medicinska biokemija“, zaposlena u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Protuupalni učinci statina u bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti“ u petak, 12. srpnja 2019. godine, u 14.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1