Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Ane Pavlović

13.3.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Ane Pavlović, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Regulatorni zahtjevi ispitivanja virusnih onečišćenja u proizvodnji cjepiva“ će se održati u petak, 15. ožujka 2019. u 11 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.