Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Anite Vlašić

4.7.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Anite Vlašić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Percepcija onkoloških bolesnika o primjeni medicinske konoplje“ će se održati u četvrtak, 11. srpnja 2019. godine, u 14.00 sati na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Marulićev trg 20/II.