Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - dr. sc. Josipe Cvek

19.10.2018.

Obrana završnog specijalističkog rada dr. sc. Josipe Cvek, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Nuspojave antidijabetika prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode“ će se održati u ponedjeljak, 22. listopada 2018. godine, u 12.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.