Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Jelene Škarijot

12.10.2018.

Obrana završnog specijalističkog rada Jelene Škarijot, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Bioraspoloživost i bioekvivalencija generičkih oftalmika“ će se održati u petak, 19. listopada 2018. godine, u 16.00 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.