Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Mirele Ganza

12.3.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Mirele Ganza, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Usporedba ustrajnosti bolesnika sa šećernom bolesti pomoću dviju različitih skala“ će se održati u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati u Kliničkoj Bolnici Dubrava.