Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Tene Havrda Perić

26.11.2018.

Obrana završnog specijalističkog rada Tene Havrda Perić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Mikroigle za (trans)dermalnu primjenu lijeka“ će se održati u srijedu, 28. studenoga u 9 sati u Laboratoriju za izradu magistralnih pripravaka Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.