Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Statut Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

13.4.2017.

Na temelju 31. Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2016. godine te na sjednici održanoj dana 22. veljače 2017. godine usvojilo je tekst Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te je dana 13. travnja 2017. godine objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.

Statut Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta