Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pojmovnik Bolonje

Pojmovnik Bolonje
 

Glavni cilj Bolonjskoga procesa od njegova pokretanja 1999. godine, bio je stvaranje usporedivog, kompatibilnog i koherentnog sustava visokoga obrazovanja unutar Europskoga prostora visokog obrazovanja. Između 1999. i 2010. godine svi napori članova Bolonjskoga procesa bili su usmjereni na stvaranje Europskoga prostora visokog obrazovanja  koji je ostvaren nakon donošenja deklaracije na Ministarskoj konferenciji u Beču i Budimpešti, u ožujku 2010. godine, na desetu obljetnicu Bolonjskoga procesa.

Hrvatska je Bolonjskom procesu pristupila 2001. godine te je sve do danas njegov aktivan sudionik. Svi studijski programi usklađeni su 2005. godine sa zahtjevima Bolonjskoga procesa, a svi studenti koji u Republici Hrvatskoj završavaju bolonjske studije dobivaju ECTS bodove te imaju pravo na dopunsku ispravu o studijima. Hrvatska aktivno provodi implementaciju i ostalih aktivnosti vezanih uz Bolonjski proces, a sustav osiguranja kvalitete, koji je u Hrvatsku uveden 2009. godine, pružio je sveučilištima visoku razinu autonomije.

Sve relevantne informacije vezane uz Bolonjski proces, politike obrazovanja unutar Europskoga prostora visokog obrazovanja, plan rada za razdoblje do 2012. godine, seminare i ostala relevantna događanja, dokumente i izvještaje, aktivnosti Europske komisije te press materijale možete naći na web stranici www.ehea.info. Infromacije o Bolonjskom procesu i Europskom prostoru visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj možete naći na web-stranicama MZOS-a.