Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Metaloproteini – struktura i mehanizam

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 2
Ciljevi predmeta: Uspostaviti temelje za razumijevanje funkcije i strukture metaloproteina u živom organizmu.
Preduvjeti Studij farmacije:
Preduvjet za upis: potrebna je položena Biokemija i upisan 6. semestar
Preduvjeti Studij medicinske biokemije:
Preduvjet za upis: potrebna je položena Biokemija i upisan 8. semestar
Preduvjet za polaganje: nema
Ishodi učenja: Nakon odslušanog i položenog kolegija student će moći:
  1. Nabrojati osnovne podjele metaloproteina;
  2. Opisati načine vezanja metalnog iona u proteinima i djelovanje metaloproteina;
  3. Nabrojati metode istraživanja;
  4. Objasniti reaktivnost i funkciju metaloproteina.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Tin Weitner Docent