Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Studij medicinske biokemije

Studij medicinske biokemije organiziran je kao integrirani diplomski studij u trajanju od 10 semestara (5 godina, 300 ECTS), a po završetku studija stječe se naslov magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Diplomirani magistri medicinske biokemije zapošljavaju se najvećim dijelom u sustavu zdravstvene zaštite (medicinsko-biokemijski laboratoriji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama, klinikama i kliničkim bolničkim centrima). Ostali diplomirani stručnjaci zapošljavaju se u znanstveno-istraživačkim, akademskim i obrazovnim institucijama, državnim javno-zdravstvenim institucijama, Agenciji za lijekove, predstavništvima domaćih i stranih tvrtki, u farmaceutskoj industriji (istraživanje, klinički pokusi za nove lijekove,) i analitičkim laboratorijima. Potreba za ovom vrstom stručnjaka u stalnom je porastu zbog razvoja medicinsko-biokemijske službe i privatizacije laboratorija.

Studij je medicinske biokemije interdisciplinaran; stječu se temeljna, biomedicinska i stručna znanja i vještine. Osim toga, program studija omogućava magistru medicinske biokemije da stručno interpretira biokemijske i hematološke nalaze pacijenata čineći ga tako bitnim čimbenikom stručnog medicinskog tima koji zbrinjava pacijenta.