Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

BISTEC

 

BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network (2013-2015)

http://cirtt.unizg.hr/o-nama/projekti/project-bistec/

Farmaceutsko-biokemijski fakultet bio je jedna od partnerskih ustanova projekta BISTEC. Opći cilj projekta bio je unaprijediti kapacitete visokoškolskih i istraživačkih institucija za transfer tehnologija i inovacija, a pri tome im omogućiti suradnju s industrijom, investitorima, javnim institucijama i ostalim dionicima pri komercijalizaciji istraživačkih potencijala Sveučilišta.

Projekt je koordiniralo Sveučilište u Zagrebu.