Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

29.5.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za primijenju farmaciju, zamjena za rodiljni dopust   za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za fizikalnu kemiju, zamjena za rodiljni dopust 

11.5.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika (m/ž) u  u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, bez zasnivanja radnog odnosa za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 50% za izbor izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za organsku kemiju  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno  radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju 

5.5.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojnom radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakologiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojnom radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju

31.3.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog nastavnika u  znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana medicinska biokemija,  bez zasnivanja radnog odnosa

1.2.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u  znanstvenom području prirodne znanosti,  polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za organsku kemiju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u  znanstvenom području prirodne znanosti,  polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za fizikalnu kemiju za izbor jednog poslijedoktoranda na Zavodu na farmaceutsku tehnologiju, na međunarodnom projektu „Synergy-based delivery system for combating sexuallytransmitted bacterial infections: liposomal azithromycin-in-chitosan hydrogel“ (suradnja sa Sveučilištima u Norveškoj i Finskoj); voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Željka Vanić, ustanova Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 12 mjeseci 

20.12.2016.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste - vrtni radnik u Farmaceutskom botaničkom vrtu „Fran Kušan” Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za bolovanje.

19.12.2016.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto II. vrste – voditelj pododsjeka u Dekanatu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 9. studenoga 2016. godine u Narodnim novinama (102/16), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste: voditelj pododsjeka u Dekanatu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za porodni dopust, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Maje Horvat.

7.12.2016.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO III. VRSTE – ADMINISTRATIVNI REFERENT U STUDENTSKOJ POSLOVNICI

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 9. studenoga 2016. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnim stranicama Sveučilišta i Fakulteta, za  izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste: administrativni referent u Studentskoj poslovnici, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za porodni dopust, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Ive Semren.

2.12.2016.

Poziv na testiranje za radno mjesto - voditelj pododsjeka u Dekanatu

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste –voditelj pododsjeka u Dekanatu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za rodiljni dopust, daje sljedeću obavijest: Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 102/16) za  izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj pododsjeka u Dekanatu održat će se 8. prosinca 2016. godine, četvrtak , na adresi Domagojeva 2.  Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja. NAPOMENA: Kandidat mora imati aktivnu e-mail adresu, kako bi se istom mogao služiti prilikom testiranja. Testiranje će obuhvaćati prijevod teksta na engleski jezik te znanje iz sljedeće materije: Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14) Uredba o uredskom poslovanju (N.N. 7/09.) Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (N.N. 76/05., 118/05., 55/09., 38/10., 40/11., 123/12., 32/13., 34/13.) Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (N.N. 118/09., 82/12., 32/13.)  Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

11.11.2016.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju