Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

21.9.2022.

N A T J E Č A J za radna mjesta i zvanja

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-157; Odluke Dekanice Klasa: 119-02/22-03/39, Ur. broj: 251-62-02-22-1, suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/126, Ur. broj: 380-012/246-22-2; suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/667, Ur. broj: 380-012/246-22-5; suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/339, Ur. broj: 380-012/246-22-2; suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/22-04/00107, Ur. broj: 533-04-22-0010 i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/22-04/00107, Ur. broj: 533-04-22-0026; dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje       N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za primijenjenu farmaciju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo ili prirodne znanosti, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv: stručni savjetnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu   Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.

12.9.2022.

POZIV NA TESTIRANJE - radno mjesto II. vrste - viši stručni referent, interni naziv: viši stručni referent u Studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: viši stručni referent u Studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:   Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 99/2022) od 26. kolovoza 2022. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: viši stručni referent u Studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (točka 6. natječaja), održat će se u ponedjeljak 19. rujna 2022. godine i obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti iz područja uredskog poslovanja (Uredba o uredskom poslovanju), pravilnika Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta (Pravilnik o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu), Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu kao i Informacijskog sustava visokih učilišta – ISVU te poznavanje rada na računalu.   Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 60% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor.   Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu održavanja testiranja, odnosno selekcijskog razgovora.   Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

12.9.2022.

POZIV NA TESTIRANJE - radno mjesto položaj II. vrste - voditelj pododsjeka, interni naziv: voditelj pododsjeka za pripremu i praćenje Fakultetskog vijeća, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj pododsjeka, interni naziv: voditelj pododsjeka za pripremu i praćenje Fakultetskog vijeća, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:   Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 99/2022) od 26. kolovoza 2022. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj pododsjeka, interni naziv: voditelj pododsjeka za pripremu i praćenje Fakultetskog vijeća, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (točka 5. natječaja), održat će se u ponedjeljak 19. rujna 2022. godine i obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti iz područja uredskog poslovanja (Uredba o uredskom poslovanju), kao i područja visokog obrazovanja (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta u Zagrebu) te poznavanje rada na računalu.   Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 60% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor.   Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu održavanja testiranja, odnosno selekcijskog razgovora.   Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.  

6.9.2022.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste - poslijedoktorand na Zavodu za biofiziku

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 22. srpnja 2022. godine objavljen u Narodnim novinama br. 85/2022., na službenoj internetskoj stranici Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biofiziku, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata: DOMAGOJ KIFER.   Profesionalni životopis

1.9.2022.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste - poslijedoktorand na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 21. lipnja 2022. godine objavljen u Narodnim novinama br. 71/2022., na službenoj internetskoj stranici Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata: MARIO-LIVIO JELIČIĆ. Profesionalni životopis

1.9.2022.

Obavijest o izboru na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 13. svibnja 2022. godine objavljen u Narodnim novinama br. 55/2022., na službenoj internetskoj stranici Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u dnevnom tisku, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata: MAJA KABANICA. Profesionalni životopis

26.8.2022.

NATJEČAJ za radna mjesta i zvanja

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-137; Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-122; Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-142; Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-36; Odluke Dekanice Klasa:119-02/22-03/40, Ur. broj: 251-62-02-22-1, Odluke Dekanice Klasa: 119-02/22-03/39, Ur. broj: 251-62-02-22-1; suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/126, Ur. broj: 380-012/246-22-4; ispravka suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/126, Ur. broj: 380-012/246-22-4; suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/126, Ur. broj: 380-012/246-22-2, suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/78, Ur. broj: 380-012/246-22-6; suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu: 100-01/22-03/116, Ur. broj: 380-012/246-22-2; suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/22-04/00107, Ur. broj: 533-04-22-0019; suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/22-04/00107, Ur. broj: 533-04-22-0010; suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/22-04/00107, Ur. broj: 533-04-22-0012, suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 100-01/22-03/116, Ur. broj: 380-012/246-22-2 dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju za izbor jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, bez zasnivanja radnog odnosa, na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – voditelj pododsjeka, interni naziv: voditelj pododsjeka za pripremu i praćenje Fakultetskog vijeća, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: viši stručni referent u Studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu   Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.

22.7.2022.

Obavijest - natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: viši stručni referent u studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama (br. 71/2022.), dnevnom tisku, na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i putem portala Moj Posao vezano uz izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: viši stručni referent u studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o neizboru kandidata na javnom natječaju.

22.7.2022.

22.7.2022.- Obavijest o izboru izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za kadrovske i opće poslove,

Obavijest o izboru izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 21. lipnja 2022. u Narodnim novinama  (71/2022), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, na mrežnoj stranici Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom tisku za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: MAJA ČAMBER.   Profesionalni životopis kandidata

22.7.2022.

Natječaj za radna mjesta 22.07.2022.

Naziv: N A T J E Č A J za radna mjesta   Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-135; Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-136; Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-138; Odluke Fakultetskog vijeća: Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-139; Odluke Fakultetskog vijeća: Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-122; Odluke Fakultetskog vijeća: Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-140; Odluke Fakultetskog vijeća: Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-141; Odluke Fakultetskog vijeća: Klasa: 003-05/22-01/01; Ur.broj: 251-62-01-22-143; Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/126; Ur.broj: 380-012/246-22-4; Ispravka Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/22-03/126, Ur. broj: 380-012/246-22-6, Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu: 100-01/22-03/281, Ur. broj: 380-012/246-22-2; Suglanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/22-04/00107, Ur. broj: 533-04-22-0019 dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za fizikalnu kemiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za organsku kemiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biofiziku za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo ili prirodne znanosti, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku   Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici; 2022_07_22_NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA.pdf