Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

7.1.2022.

POZIV NA TESTIRANJE – radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik ekonomske struke, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno I. vrste – viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik ekonomske struke, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 139/2021) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik ekonomske struke, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 13. siječnja 2022. godine i obuhvaća provjeru znanja iz područja nabave (Zakon o javnoj nabavi NN 120/16; Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/17, 75/20; Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/17, 144/20; Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi NN 101/17; Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta: http://www.pharma.unizg.hr/files/file/dokumenti/2020/01_10_Pravilnik%20o%20provedbi%20jednostavne%20nabave%20na%20FBF-u.pdf ) te poznavanje rada na računalu. Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 60% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor. Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu održavanja testiranja, odnosno selekcijskog razgovora. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Molimo kandidate da ponesu svoj pribor za pisanje i da za vrijeme boravka na testiranju koriste zaštitnu masku zbog trenutne epidemiološke situacije.

17.12.2021.

NATJEČAJ - raspis 17.12.2021.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje -> N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik ekonomske struke, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

16.12.2021.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik ekonomske struke, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 13. listopada 2021. godine u Narodnim novinama (110/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik ekonomske struke, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: MAJA BRNARDIĆ.   Profesionalni životopis kandidata

15.12.2021.

Obavijest o izboru doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, za potrebe HRZZ

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 15. rujna 2021. godine u Narodnim novinama (100/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, putem Euraxess portala, u dnevnom tisku za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, za potrebe HRZZ uspostavnog istraživačkog projekta: »Derivati harmina kao potencijalni antimalarici« (UIP-2017-05-5160), u sklopu »Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK-2021-02-2037), voditeljica izv. prof. dr. sc. Ivana Perković, na Zavodu za farmaceutsku kemiju, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: ANA PENAVA.   Profesionalni životopis kandidata

9.12.2021.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 28. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama (59/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: TOMA KESER. Profesionalni životopis kandidata

9.12.2021.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 28. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama (59/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: HRVOJE RIMAC. Profesionalni životopis kandidata

8.12.2021.

Obavijest o izboru izvršitelja na radno mjesto II. vrste, viši stručni referent, interni naziv: viši stručni referent u studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 13. listopada 2021. godine u Narodnim novinama (110/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, putem portala Moj posao, u dnevnom tisku za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto II. vrste, viši stručni referent, interni naziv: viši stručni referent u studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: GORAN MODRIĆ.   Profesionalni životopis kandidata

29.11.2021.

Obavijest o izboru doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, za potrebe HRZZ uspostavnog istraživačkog projekta: »Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke« (UIP-2019-04-8461), u sklopu »Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK-2021-02-4595), voditeljica izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 15. rujna 2021. godine u Narodnim novinama (100/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, putem Euraxess portala, u dnevnom tisku za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, za potrebe HRZZ uspostavnog istraživačkog projekta: »Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke« (UIP-2019-04-8461), u sklopu »Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK-2021-02-4595), voditeljica izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: ZVONIMIR MLINARIĆ.   Profesionalni životopis kandidata

26.11.2021.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje    N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, zamjena

19.11.2021.

Obavijest o izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na samostalnom predmetu Toksikologija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Obavijest o izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na samostalnom predmetu Toksikologija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 28. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama (59/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na samostalnom predmetu Toksikologija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: IRENA ŽUNTAR.   Profesionalni životopis kandidata