Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

13.7.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje               N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku   za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika“, voditeljice prof. dr. sc. Branke Zorc na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 30.11.2019

11.7.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ voditelja izv. prof. dr. sc. Maria Gabričevića, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju

7.6.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto III. vrste – informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 18. svibnja 2018. godine u Narodnim novinama (46/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidata Alena Brezoveca.

5.6.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto II. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: upravitelj zgrada na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena

Obavješćuju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj raspisan u NN br. 32/2018. za radno mjesto II. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: upravitelj zgrada na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena, da se postupak obustavlja zbog povratka odsutnog zaposlenika na rad.

30.5.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje                N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za farmakognoziju, zamjena   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju, zamjena   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa  

30.5.2018.

Poziv na testiranje

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste –  informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  daje sljedeću obavijest: Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br. 46/2018) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste –  informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 5. lipnja 2018. godine, utorak, na adresi Ante Kovačića 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.  NAPOMENA: Testiranje će obuhvaćati sposobnost rada na računalu te  poznavanje rada operativnih sustava (Windows 7, Windows 10) te rada računalne mreže.   Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

25.5.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje                  N A T J E Č A J   za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Ane Mornar Turk, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova

24.5.2018.

Obavijest o javnom natječaju za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavješćuje se kako je postupak po javnom natječaju raspisanom u NN br. 32/2018. za radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu obustavljen, jer  je jedini kandidat odustao od daljnjeg tijeka natječaja - odnosno povukao je prijavu.

23.5.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto IV. vrste – interni naziv: čistačica - pomoćna zaposlenica, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena

Obavješćuju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj raspisan u NN br. 32/2018. za radno mjesto IV. vrste – interni naziv: čistačica - pomoćna zaposlenica,  na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena, da se postupak obustavlja zbog povratka odsutne zaposlenice na rad.

18.5.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje               N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste - informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu