Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
13.11.2018.
Obrana doktorskog rada Iva Krtalić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske...
7.11.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Karle Baričević, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
31.10.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Marija Završkog, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija...
31.10.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Ivane Dusper, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
Novosti