Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
24.11.2022.
Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko...
24.11.2022.
Obrana završnog specijalističkog rada  Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim...
24.11.2022.
Obrana završnog specijalističkog rada Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim...
21.11.2022.
Obrana završnog specijalističkog rada Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim...
21.11.2022.
Obrana doktorskog rada Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog...

Novosti