Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
18.7.2019.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET   Raspisuje NATJEČAJ za upis na   SVEUČILIŠNE...
16.7.2019.
Na temelju članka 32. Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko...
8.7.2019.
Obrana doktorskog rada Sanja Marević, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog...
8.7.2019.
Obrana doktorskog rada Sanja Marević, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog...
4.7.2019.
Obrana završnog specijalističkog rada Anite Vlašić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...

Novosti