Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
10.12.2018.
Obavještavaju se svi djelatnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta...
27.11.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Andree Plečko, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
27.11.2018.
ODLUKA o prijelazu s predbolonjskog doktorskog studija na poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske...
26.11.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Tene Havrda Perić, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
13.11.2018.
Obrana doktorskog rada Iva Krtalić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske...
Novosti