Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
11.12.2017.
Obrana završnog specijalističkog rada Luke Šikića, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija...
6.12.2017.
Obrana završnog specijalističkog rada Ane Galić Skoko, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
5.12.2017.
Obavještavaju se studenti 5. godine studija farmacije da je raspored nastave iz kolegija Farmaceutska...
28.11.2017.
Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko...
Novosti