Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
13.7.2017.
Obrana doktorskog rada Lara Milevoj Kopčinović, dipl. ing. med. biochem., studentica poslijediplomskog...
13.7.2017.
Obrana doktorskog rada Nataša Zorić, dipl. ing. biotehnologije, studentica poslijediplomskog doktorskog...
27.6.2017.
Poziv studentima farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na liječnički pregled za smještaj u studentski dom. Opširnije... ...
Novosti