Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
30.11.2016.
Obrana doktorskog rada Lora Dukić, mag. med biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija...
28.11.2016.
Za pristup webmailu (pregled elektroničke pošte preko internetskih preglednika) možete koristiti poveznicu...
25.11.2016.
Obrana završnog specijalističkog rada Vedrane Bača, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
25.11.2016.
Obrana završnog specijalističkog rada Andree Antolić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
25.11.2016.
Obrana završnog specijalističkog rada Ivane Škrlec, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
Novosti