Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
21.5.2019.
O B A V I J E S T   kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog...
20.5.2019.
Obrana završnog specijalističkog rada Ana-Marije Šantek Pulić, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
20.5.2019.
Obrana završnog specijalističkog rada Antonie Gaurina, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
17.5.2019.
Obrana završnog specijalističkog rada Luke Markulina, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija...
17.5.2019.
Obrana završnog specijalističkog rada Danice Kontek, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...

Novosti