Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
21.9.2017.
Obrana doktorskog rada Hrvoje Rimac, mag. pharm., mag. ing. biotechn., student poslijediplomskog doktorskog...
13.9.2017.
Upisi u zimski semestar akademske godine 2017./2018.   provodit će se od 18. do 27. rujna 2017. godine...
8.9.2017.
Obrana završnog specijalističkog rada Lee Galović, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
Novosti