Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
28.7.2021.
Natječaj za upis u poslijediplomski doktorski studij u akademskoj godini 2021./2022. dostupan je na poveznici.   ...
28.7.2021.
Natječaj za upis u na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2021./2022. dostupan...
20.7.2021.
Poštovane maturantice i maturanti, Hvala što ste odabrali jedan od studija koji se izvode na Sveučilištu...
19.7.2021.
Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko...
16.7.2021.
Obrana doktorskog rada Ivone Tomić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske...

Novosti