Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
20.7.2021.
Poštovane maturantice i maturanti, Hvala što ste odabrali jedan od studija koji se izvode na Sveučilištu...
19.7.2021.
Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko...
16.7.2021.
Obrana doktorskog rada Ivone Tomić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske...
15.7.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Kristine Novak, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
15.7.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Maje Kopričanec, studentice poslijediplomskog specijalističkog...

Novosti