Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
29.11.2021.
Obrana doktorskog rada Barbare Pem, mag. pharm., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske...
29.11.2021.
Obrana doktorskog rada Maria-Livia Jeličića, mag. appl. chem., student poslijediplomskog doktorskog studija...
29.11.2021.
Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna...
19.11.2021.
Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna...
19.11.2021.
Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna...

Novosti