Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
17.7.2018.
Obrana doktorskog rada Jelena Culej, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija...
16.7.2018.
Obrana doktorskog rada Antonija Perović, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog...
16.7.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Jure Morovića, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija...
13.7.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Nine Raič, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
12.7.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Gordane Naletilić, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
Novosti