Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
24.9.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Ive Marinac-Anđić, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
24.9.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Marine Šantić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
24.9.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Vedrane Bukal, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
24.9.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada - Katarine Štritof, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
24.9.2021.
Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko...

Novosti