Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
29.5.2017.
Obrana doktorskog rada Daniela Šupe-Domić, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog...
26.5.2017.
Obrana završnog specijalističkog rada Margite Držaić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
25.5.2017.
Obrana završnog specijalističkog rada Maje Radić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
24.5.2017.
Temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta...
18.5.2017.
Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko...
Novosti