Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
1.7.2016.
Obrana doktorskog rada Toma Keser, mag. pharm., student poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske...
30.6.2016.
Obrana završnog specijalističkog rada Ingrid Kummer studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
24.6.2016.
Obrana završnog specijalističkog rada Katarine Vukšić, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
20.6.2016.
Pozivamo Vas na javno predstavljanje tema doktorskih radova u Studentskoj učionici Farmaceutsko-biokemijskog...
17.6.2016.
Molimo studente koji su ostvarili ili će uskoro ostvariti pravo na smještaj u studentski  dom  u (slijedećoj) ...
Novosti