Preskočite na glavni sadržaj

Kvaliteta

O sustavu kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu sastavni je dio njegova razvoja i ključni alat u ostvarivanju njegovih strateških ciljeva, misije i vizije. Osiguravanje kvalitete na Fakultetu integrirano je u svakodnevni nastavni i znanstveno-istraživački rad.
Sustav osiguravanja kvalitete formalni oblik je dobio u obliku ključnog dokumenta Politika kvalitete koji je usvojen u ak. god. 2013./2014. Ustrojeno Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete jedno je od ključnih povjerenstava Fakulteta koje svojim aktivnostima, u suradnji s Upravom Fakulteta i svim drugim povjerenstvima i radnim skupinama promiče kvalitetu u nastavi, znanosti, stručnom i društvenom radu Fakulteta. U svrhu osiguravanja mehanizama za osiguravanje kvalitete usvojen je niz dokumenata koji se redovito prema potrebi ažuriraju.
Fakultet neprestano radi na poboljšanju postojećeg sustava osiguravanja kvalitete s posebnim naglaskom na obrazovanje i znanstveni rad te je kontinuirani razvoj sustava osiguravanja kvalitete jedan od strateških ciljeva Fakulteta.

 

O povjerenstvu za kvalitetu

Fakultetsko tijelo zaduženo za kvalitetu je Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete.
Povjerenstvo broji sedam članova te uključuje četiri djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju (jedan je član predstavnik Uprave Fakulteta), vanjskog dionika, studenta i predstavnika administrativnog osoblja.
 
Povjerenstvo u svom radu usko surađuje, osim s unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta, i s Odborom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje.
 
 
Povjerenstvo kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz:
 • Izradu godišnjeg plana aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete, koji se temelji na ESG standardima.
 • Izradu godišnjeg izvješća o sustavu osiguranja kvalitete.
 • Poboljšanje kvalitete nastave na temelju proučavanja provedbe i analize studentskih anketa
 • Dubinsku analizu anketa za analizu sveučilišnih anketa o procjeni studija u cjelini koje ispunjavaju studenti nakon što diplomiraju. Rezultati analiza iznose se na sjednici Fakultetskog vijeća te se po potrebi pišu preporuke Povjerenstvu za studente i studijske programe, Upravi Fakulteta te drugim relevantnim dionicima.
 • Provođenje sveučilišne ankete za procjenu rada nastavnika.
 • Anonimni sandučić s pomoću kojeg svi djelatnici i studenti Fakulteta mogu anonimno iznijeti svoje primjedbe na svaki vid rada pojedinca ili institucije. Povjerenstvo svaku pristiglu primjedbu ili pohvalu na svojim sjednicama analizira i potom se, u skladu s tematikom, obraća mjerodavnim tijelima, pojedincima ili Upravi Fakulteta.
  
Popis članova Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

1. izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić, predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Mirela Matić
3. nasl. doc. dr. sc. Nikica Mirošević Skvrce, HALMED
4. prof. dr. sc. Zrinka Rajić
5. izv. prof. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta
6. Katarina Lale, mag. pol.
7. Dario Paler, student
 

Pravilnici i priručnici

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete svih aspekata djelatnosti Fakulteta temeljen je na pravilniku o osiguravanju kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, Priručniku za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standardi) te Akcijskim planom za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Sustav osiguravanja kvalitete također je usklađen sa Strategijom razvoja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog  fakulteta 2019.-2023. i Strateškim programom znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 2018.-2022. 
 • Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Politika kvalitete Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu
 • Pravilnik o osiguravanju sustava kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
 • Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
 • Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete (Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet) za razdoblje 2016./2017.-2020.-2021.)
 • Smjernice za postupanje u slučaju prigovora na rad nastavnika i izvođenje nastave 
 
Godišnja izvješća i Plan aktivnosti

Dokumenti

O nama

Pretraživanje

Vrh