Preskočite na glavni sadržaj

Izjava o pristupačnosti

Farmaceutsko-biokemijski fakultet nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. prosinca 2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta koje se nalazi na adresi http://www.pharma.unizg.hr/.


STUPANJ USKLAĐENOSTI 

Mrežno sjedište http://www.pharma.unizg.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Slike na mrežnim stranicama nemaju prikladan opis;
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis;
  • Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a ostale datoteke (npr. .docx, .pptx) dostupne su isključivo za preuzimanje;
  • Pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis;
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku;
Farmaceutsko-biokemijski fakultet radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  


PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.
 
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020.
 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Farmaceutsko-biokemijski fakultet.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Farmaceutsko biokemijski fakultet korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: webmaster@pharma.hr.


POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
 

O nama

Pretraživanje

Vrh