Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Novosti

16.7.2019.

Objava Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Na temelju članka 32. Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 9. redovitoj sjednici u akademskoj  2018./2019. godini održanoj dana 12. lipnja 2019. godine usvojilo je tekst Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te je dana 16. srpnja 2019. godine objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu. PRAVILNIK 

11.7.2019.

OBAVIJEST o upisu u prvu godinu studija Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta akademske godine 2019./2020.

OBAVIJEST o upisu u prvu godinu studija Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta akademske godine 2019./2020.   UPISI: 17. i 18. srpnja (srijeda i četvrtak) 2019.  u Studentskoj poslovnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Zagreb, Ante Kovačića 1   Za upis je potrebno donijeti: 1)  svjedodžba o državnoj maturi (za obavezne i izborne predmete) – obavezno donijeti naknadno ako se datum upisa preklapa s podjelom;  sve svjedodžbe iz srednje škole; ako je srednja škola završena u inozemstvu pristupnik/ica prilaže i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o istovrijednosti stranih svjedodžbi 2)  domovnicu (može iz sustava e-Građani) - strani državljani i državljani EU prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika 3)  rodni list (može iz sustava e-Građani) 4)  dvije fotografije u boji 4x6 cm 5) potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti za studij farmacije/medicinske biokemije od liječnika: - studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj predaju potvrdu školskog liječnika - studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilažu potvrdu  Doma zdravlja Centar, Laginjina 16  (najaviti se na tel. 01 4843 818, neparne datume ujutro, parne popodne; cijena pregleda je 145,00 kn) 6)  potvrdu o upisnini u iznosu od 450,00 kn uplaćenoj Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (upisninu čine troškovi indeksa i upisnih obrazaca, osiguranja studenta, tiskanja studentske iskaznice, štete nastale u laboratorijima za vrijeme studentskih vježbi, tiskanja svih vrsta studentskih potvrda i dr.)  Upisnina se uplaćuje na IBAN HR 1923600001101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB) 7)  potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice   Studenti koji su iskoristili pravo na besplatnu godinu/godine na nekom drugom fakultetu, plaćaju pri upisu punu participaciju školarine za akademsku godinu 2019./2020. u iznosu od 9.600,00 kuna na IBAN HR 1923600001101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB). Ti studenti moraju priložiti i potvrdu fakulteta o trajanju studija (ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo kad je bio upis u prvu godinu studija). Raspored za upis:   17. 7. 2019. 9,00 sati: 1. – 15. mjesto na rang listi, studij Farmacije   10,00 sati: 16. – 30. mjesto na rang listi, studij Farmacije   11,00 sati: 31. – 45. mjesto na rang listi, studij Farmacije   (12,00 – 13,00 – PAUZA)   13,00 sati: 46. – 60. mjesto na rang listi, studij Farmacije   14,00 sati: 61. – 75. mjesto na rang listi, studij Farmacije   15,00 sati: 76. – 90. mjesto na rang listi, studij Farmacije   18. 7. 2019. 9,00 sati: 91. – 105. mjesto na rang listi, studij Farmacije   10,00 sati: 106. – 120. mjesto na rang listi, studij Farmacije   11,00 sati: 121. – 135. mjesto na rang listi, studij Farmacije   (12,00 – 13,00 – PAUZA)   13,00 sati: 1. – 15. mjesto na rang listi, studij Medicinske biokemije   14,00 sati: 16. – 32. mjesto na rang listi, studij Medicinske biokemije   15,00 sati: kandidati s pravom prednosti     Kvota za prijelaznike za ak. god. 2019./2020, je 0, dakle nema upisa prijelaznika!

27.6.2019.

Obavijest o odabiru mentora za diplomski rad (ponovljeni postupak)

Obavještavaju se studenti ČETVRTE GODINE studija farmacije i medicinske biokemije da će se u periodu od 28. lipnja do 12. srpnja 2019. ponoviti postupak odabira mentora diplomskog rada jer zbog probema u radu sustava u prethodnom postupku. Pretprijava će se obavljati putem ( Pretprijavni obrazac za izradu diplomskog rada http://refer.pharma.hr/~diplomski/prijava.php ) Student će moći prema prioritetima odabrati do pet (5) potencijalnih mentora, od kojih najviše dva (2) mentora smiju biti s istog Zavoda. U slučaju nemogućnosti pristupa ovom načinu prijave, ispunjeni obrazac za odabir mentora diplomskog rada (Word dokument) student treba poslati e-poštom u navadenom periodu doc. dr.s sc. Maji Bival Štefan i prof. dr. sc. Maji Šegvić Klarić (msegvic@pharma.hr). Povjerentsvo za studentske i diplomske radove

17.6.2019.

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 161 rad u pet kategorija: 106 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), 25 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), 6 u d) kategoriji za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 3 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i 21 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019. Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u srijedu 3. srpnja 2019. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6. Prigodom svečane podjele nagrada organizirana je i izložba postera nagrađenih radova dobitnika Rektorove nagrade i bit će otvorena od 3. do 10. srpnja 2019. na Ekonomskomu fakultetu. Upute za postavljanje izložbe postera dobitnika Rektorove nagrade Panoi za postere bit će postavljeni u hodniku ispred Kongresne dvorane na Ekonomskom fakultetu, Kennedyjev trg 6. Postere trebaju izraditi dobitnici Rektorove nagrade a) i b) kategorije. Za svaki nagrađeni rad predviđen je jedan poster-pano. Postere treba postaviti najkasnije do srijede 3. srpnja 2019. u 10 sati, a panoi će studentima biti na raspolaganju od utorka 2. srpnja. Nagrađeni studenti trebaju postere sami pričvrstiti na pano. Dimenzije postera: visina 110 cm, širina 85 cm. Prostor je postera po visini podijeljen u tri dijela: zaglavlje, središnji dio i podnožje. Zaglavlje i podnožje zauzimaju cijelu širinu papira. Visina zaglavlja je 14 cm, a visina podnožja 10 cm; od središnjeg dijela postera odijeljeni su vodoravnom crtom cijelom dužinom papira. U lijevom kutu zaglavlja staviti znak i logotip Sveučilišta, plave boje, visine 12 cm. U zaglavlje napisati naslov rada (visina 96 pt), ispod naslova autore rada u obliku: Ime Prezime (visina slova 48 pt). Oba teksta trebaju biti poravnana po lijevom rubu, pismo Times New Roman plave boje. U podnožje staviti znak i naziv fakulteta / akademije te zavoda i kontakt-podatke autora (e-adresa), eventualno poveznicu na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen rad. Središnji prostor predviđen je za opis rada. Dobitnici nagrada trebaju sami skinuti svoje postere 10. srpnja (u suprotnom ih nećemo imati gdje pohraniti). Logotip Sveučilišta Upute za izložbu postera

7.6.2019.

Natječaj za upis na pdsiss Intelektualno vlasništvo 2019/2020

N A T J E Č A J   za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO                                                                                          za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.   Natječaj je dostupan na poveznici.

16.5.2019.

Poziv studentima - prof. dr. sc. Živka Juričić, koordinatorica za studente s invaliditetom

Poziv studentima na sudjelovanje u istraživanju na temu “Internet stvari kao pomoć studentima u nastavi s posebnim osvrtom na studente u nepovoljnijem položaju“ Poštovane kolegice i kolege, U sklopu izrade diplomskog rada na temu  “Internet stvari kao pomoć studentima u nastavi s posebnim osvrtom na studente u nepovoljnijem položaju“ provodimo istraživanje u kojem sudjeluju studenti Hrvatskih visokih učilišta koji se nalaze u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge studente, kako bi dobili povratnu informaciju koliku razvijenu svijest imaju studenti o tehnologiji, te da li korištenje tehnoloških uređaja i korištenje IoT tehnologije može doprinijeti njihovom osobnom razvoju. Ljubazno vas molim da se odazovete pozivu i sudjelujete u istraživanju. Povjerenstvo za procjenu etičnosti istraživanja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je donijelo odluku te predmetno istraživanje odobrilo kao etički prihvatljivo. Istraživanje traje do 24. svibnja 2019. godine. Upitnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepQVzvNCRThDfnpd-jPA7c2DOmxnfJ7xx8WvCc7vFQ-q1gIA/viewform?usp=sf_link Internet stvari kao pomoć studentima u nastavi s posebnim osvrtom na studente u nepovoljnijem položaju S poštovanjem, Anđela Pribisalić

14.5.2019.

1. krug Natječaja - Erasmus+ stručna praksa, 2019./20. - OBJAVLJEN

Poštovani studenti, objavljen je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2019./20. 1. krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 8.7.2019. -31.12.2019. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2020. Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-201920/ Rok za prijave je 31.5.2019. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava / odnosno, produžetka u slučaju dostupnosti sredstava). Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti prije 1.8.2019.: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu rezultata nakon zatvaranja Natječaja, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.  

8.5.2019.

SKRIVENI SVIJET LJEKOVITIH BILJAKA

Kao dio programa u okviru 9. Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatske, u srijedu, 15. svibnja 2019., u prostorima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (Schrottova 39, Zagreb) održat će se interaktivna izložba pod naslovom “Skriveni svijet ljekovitih biljaka”. U srijedu, 15. svibnja 2019. predavaonica Zavoda za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu preobrazit će se u mali izložbeni prostor interaktivne izložbe pod naslovom „Skriveni svijet ljekovitih biljaka“. Četiri ljekovite biljke koje su odabrane kao tema ovogodišnje izložbe uključuju ginko, smilje, pitomi i divlji kesten. Navedene biljke, kao i njihove droge, mikroskopski preparati, biljni ekstrakti, cvjetovi, plodovi, eterična i biljna ulja zavladat će klupama, prozorima i prozorskim daskama, a posjetitelji će ih imati priliku doživjeti gotovo svim svojim osjetilima. Izložba je namijenjena školarcima, ali i starijim biljkoljupcima. Osim što će moći zaviriti u mikro-svijet odabranih biljnih vrsta, posjetitelji će imati priliku upoznati se s njihovim ljekovitim učincima iz prve ruke te saznati koji metaboliti su za njih zaslužni. S nadom da smo potaknuli vašu znatiželju, s veseljem vas pozivamo da nam se i ove godine pridružite u otkrivanju oku nevidljivih tajni ljekovitih biljaka, ali i brojnih drugih zanimljivosti koje skriva biljni svijet. Projekt organiziraju: doc. dr. sc. Maja Friščić, dr. sc. Daniela Jakšić, Vanja Ljoljić Bilić, mag. pharm., Ivan Duka, mag. pharm., Tihana Vilović, mag. oecol.).  

6.5.2019.

Ponovna pretprijava - diplomski rad

Poštovani studenti,   Molimo vas da svi koji su na mail msegvic@pharma.hr poslali ispunjeni obrazac u wordu za odabir mentora diplomskog rada, ponovno pristupe http://refer.pharma.hr/~diplomski/prijava.php i pokušaju na taj način obaviti pretprijavu. Studenti koji su uspjeli napraviti pretprijavu preko online obrasca ne trebaju ništa ponovno raditi. U slučaju nemogućnosti pristupa obnovljenom načinu prijave, molimo vas da ispunjeni obrazac za odabir mentora diplomskog rada (Word dokument) ponovno pošaljete e-poštom prof. dr. sc. Maji Šegvić Klarić (msegvic@pharma.hr) i doc. dr. sc. Maji Bival Štefan (mbival@pharma.hr). Rok za prijavu ostaje isti, 17.05. 2019.

2.5.2019.

9. TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA, ARBORETUMA I BOTANIČKIH ZBIRKI HRVATSKE 2019.

9. TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA, ARBORETUMA I BOTANIČKIH ZBIRKI HRVATSKE 2019. Program u privitku.