Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Novosti

22.4.2021.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakologiju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 27. siječnja 2021. godine u Narodnim novinama (7/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakologiju, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: LIDIJA BACH-ROJECKY.   Profesionalni životopis kandidata

22.4.2021.

AIESEC Hrvatska - stručne prakse i volontiranje

Udruga AIESEC Hrvatska je ogranak najveće studentske organizacije koja djeluje u 124 države, a u Hrvatskoj postoji od 1953. godine s područnim uredima u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Varaždinu. AIESEC mladima omogućuje stažiranje u stranim tvrtkama, globalnu razmjenu iskustva te volontiranje kroz međunarodne stručne i volonterske prakse. Informirate se na mrežnoj stranici Udruge: aiesec.org Za više informacija i detalja možete se obratiti na aiesec.zagreb@gmail.com

21.4.2021.

Obavijest o neizboru - Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju, zamjena

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaju objavljen 16. rujna 2020. u Narodnim novinama (102/2020), dnevnom tisku, na službenim internetskim stranicama Fakulteta te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju, zamjena, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo Odluku o neizboru kandidata na javnom natječaju.

21.4.2021.

Obavijest o neizboru - Natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Centru za primijenjenu medicinsku biokemiju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaju objavljen 8. studenoga 2019. u Narodnim novinama (108/2019), dnevnom tisku, na službenim internetskim stranicama Fakulteta te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Centru za primijenjenu medicinsku biokemiju kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo Odluku o neizboru kandidata na javnom natječaju.

21.4.2021.

Obavijest o neizboru - Natječaj za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, zamjena

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaju objavljen 27. siječnja 2021. u Narodnim novinama (7/2021), dnevnom tisku, na službenim internetskim stranicama Fakulteta te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, zamjena, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo Odluku o neizboru kandidata na javnom natječaju.

18.4.2021.

Obavijest COVID-19

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici kojima je dokazana bolest COVID-19 ili izrečena mjera samoizolacije moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom  na adresu covid19@pharma.hr. Potrebno je popuniti obrazac za studente ili nastavnike/zaposlenike(prijava putem AAI identiteta).

16.4.2021.

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR – radno mjesto I. vrste, stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za potporu poslovnih procesa, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za potporu poslovnih procesa, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme daje sljedeću obavijest: Selekcijski razgovor s kandidatima koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti održat će se u utorak 20. travnja 2021. godine. O točnom vremenu i mjestu održavanja selekcijskog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte. Po dolasku na selekcijski razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti selekcijskom razgovoru. Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.   Sukladno epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, tijekom boravka unutar Fakulteta obvezno je nošenje zaštitne maske za lice.

16.4.2021.

Obavijest o izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – viši predavač, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje kineziologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 19. lipnja 2020. godine u Narodnim novinama (70/2020), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – viši predavač, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje kineziologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: DRAGO VUJEVIĆ. Profesionalni životopis kandidata

14.4.2021.

22.-23.04.2021. UNIC Creathon za studente Sveučilišta u Zagrebu

Prijave do 08.04.! Sudjeluj u prvom UNIC kreativnom natjecanju studentskih timova iz 8 europskih zemalja! Možda već znaš kako je Sveučilište u Zagrebu dio nove EU inicijative Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC. Pridruži se međunarodnim timovima studenata iz Nizozemske, Irske, Turske, Španjolske, Finske, Njemačke i Belgije u kreiranju inovativnih rješenja za budućnost Europskog prostora visokog obrazovanja u 24-satnom online natjecanju! Za više informacija i prijavu na Creathon klikni na : https://unic-creathon.eventbrite.nl/

14.4.2021.

Sveučilište u Zagrebu dio je novonastajućeg Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC

Sveučilište u Zagrebu dio je novonastajućeg Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC   Cilj UNIC saveza je omogućiti stvaranje novog europskog sveučilišta, u okviru Europskog obrazovnog prostora, koje će omogućiti bitno povećanje mobilnosti i uključenosti studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije usmjerene na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva. Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska). Savezu osam europskih sveučilišta, među kojima je i Sveučilište u Zagrebu, dodijeljena je inicijalna potpora za razvoj Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC, u okviru poziva European Universities. Koordinator UNIC saveza je Erasmus sveučilište u Rotterdamu. Koordinator projekta na razini Sveučilišta u Zagrebu je Pravni fakultet. Prva faza projekta trajat će tri godine, nakon čega se očekuje njegovo produljenje na tri daljnje godine. Očekuje se da će se aktivnosti UNIC-a u punom opsegu razviti tijekom šestogodišnjega razdoblja, ali će Europsko sveučilište postindustrijskih gradova ostati trajna institucionalna forma suradnje partnerskih sveučilišta koja čine UNIC savez. Projekt stvaranja UNIC-a ima tri glavne komponente, koje će se najvećim dijelom ostvariti online, odnosno u digitalnom okruženju. Međusveučilišni kampus (UNIC Campus) omogućit će studentima, istraživačima i sveučilišnim nastavnicima te drugim zaposlenicima, naročito onima u studentskim referadama, laboratorijima i knjižnicama, nesmetanu mobilnost nužnu za učenje, nastavu, poučavanje, znanstveno istraživanje, rad, razmjenu i razvoj znanja unutar UNIC-a, bez obzira na njihovo socioekonomsko i kulturno podrijetlo i stanje. Cilj je osigurati punu uključenost svih kategorija studenata. Očekuje se 50 postotna mobilnost studenata te 25 postotna mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja. Akademija izrazite raznolikosti (Superdiversity Academy) treba potaknuti sva sveučilišta iz UNIC saveza na prihvaćanje studenata i zaposlenika svih karakteristika i podrijetla. Cilj je otvoriti i razviti nove oblike suradnje te mobilnost studenata i zaposlenika među uključenim sveučilištima. Gradski laboratoriji (City Labs) oblik su učenja kroz praksu gdje će npr. u Zagrebu kroz definiranu temu “Pomoć građanima nakon potresa”, na fizičkoj lokaciji izvan fakulteta, biti moguće pružiti pomoć onima kojima je pomoć potrebna, s naglaskom na marginalizirane skupine i skupine u određenoj vrsti rizika. Cilj je omogućiti interkulturalno učenje i suradnju. Voditelj projekta za Sveučilište u Zagrebu je prof. dr. sc. Ivan Koprić, a zamjenica voditelja projekta izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak.  U pojedine zadatke i aktivnosti na projektu uključuju se nastavnici i studenti sa svih sastavnica Sveučilišta. Uz povjerenike za UNIC projekt na svim sastavnicama zagrebačkog sveučilišta, važnu ulogu imat će i studentski predstavnici svih sastavnica okupljeni u studentski odbor. Očekuje se i formiranje odbora dionika projekta u kojem će biti predstavnici gradske uprave Zagreba, civilnog društva i poslovne zajednice s područja Grada i šire zajednice.