Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Novosti

13.10.2021.

Objavljeni natječaji Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu državnih stipendija

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo natječaje za dodjelu državnih stipendija:   -          Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj Mrežna stranica: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4603 Rok za prijavu: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati   -          Natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj Mrežna stranica: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4604 Rok za prijavu: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati

12.10.2021.

USPJEŠNO ZAVRŠENE AKTIVNOSTI PROJEKTA “RAZVOJ INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA FARMACIJE NA ENGLESKOM JEZIKU – PHARMA5.0“

Na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu uspješno je kraju priveden još jedan projekt “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku – Pharma5.0“.   U svrhu poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, u sklopu Poziva „UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokoga obrazovanja“, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu provedbu projekta “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“. Ukupni iznos sredstava koji je dodijeljen iznosio je 1.762.889,53 HRK. Projekt je ugovoren na razdoblje od 12. listopada 2018. do 12. listopada 2021. godine. Nakon tri godine Fakultet je projekt uspješno završio ostvarivanjem njegovog glavnog cilja – razvojem integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku. Kao prijavitelj i koordinator provedbe projekta Pharma5.0 Fakultet je vodio i pratio provedbu aktivnosti projekta u cjelini te je provodio aktivnosti vidljivosti i informiranja. U provedbi projektnih aktivnosti kao projektni partner sudjelovao je Institut za razvoj obrazovanja, a zaposlen je i administrator projekta. Kako bi se postavili temelji osnivanju održivog studija farmacije na engleskom jeziku projekt se provodio kroz nekoliko faza: od osuvremenjivanja postojećeg studijskog programa, jačanja jezičnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja do promocije studijskog programa. U prvom fazi projekta, Radna skupina za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa analizirala je ciljeve, sadržaje i ishode učenja na razini pojedinih predmeta studija farmacije. Razmatrali su se sadržaji iz aktualne znanstvene i stručne literature te su se provodile mnoge druge aktivnosti s ciljem razvoja suvremenog studijskog programa farmacije na engleskom jeziku. Uz nastavnike Fakulteta, u radu Radne skupine sudjelovali su i vanjski suradnici s velikim iskustvom rada u ljekarništvu i farmaceutskoj industriji. U suradnji s Radnom skupinom za izradu izvedbenog plana i programa nastave priređena je dokumentacija te je unaprjeđeni studijski program upućen na vrednovanje Sveučilištu u Zagrebu. Radna skupina za prijemni ispit izradila je detaljan postupak upisa na studij farmacije na engleskom jeziku kao i ogledni primjerak prijemnog ispita.   U okviru projekta Pharma5.0, u suradnji sa školom stranih jezika Svijet jezika, organizirani su tečajevi usavršavanja jezičnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta. U ukupnom trajanju od 220 nastavnih sati organizirana je nastava za 47 članova nastavnog i nenastavnog osoblja. Sadržaj tečaja prilagođen je potrebama djelatnika Fakulteta te su uvježbana specifična jezična područja neophodna za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Sredstvima projekta Pharma5.0 osigurana je nabava udžbenika na engleskom jeziku, a nastavni materijali za novi studij farmacije obogaćeni su i priručnicima koje su izradili nastavnici Fakulteta. Priređeni materijali usko su vezani uz novo uvedene sadržaje studijskog programa farmacije. Osim nematerijalnih vrijednosti projekt je doprinio i razvoju studija farmacije na engleskom jeziku i kroz materijalnu vrijednost. Nabavljena je moderna laboratorijska oprema i pribor koja će se koristiti za praktičnu nastavu na većem broju predmeta. Izrađeni su promotivni materijali za studij farmacije na engleskom jeziku uključujući brošuru o studiju, letak, plakate kao i promotivni film. Izrađeni materijali pružaju budućim studentima sve potrebne informacije o studiju. Njihova posebna vrijednost je da će se moći koristiti dugoročno u iste svrhe. Izrađen je Vodič za brucoše posebno prilagođen potrebama stranih studenata, a studenti Fakulteta izradili su „Hrvatsko-engleski leksikon farmaceutskih pojmova“ koji uključuje preko 1000 pojmova. Uz ostvarivanje navedenih ciljeva projekt Pharma5.0 postavio je temelj dugotrajnoj internacionalizaciji Fakulteta. Ostvareni ciljevi pozitivno će utjecati na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta te na uspostavljanje suradnje s drugim srodnim inozemnim visokim učilištima, a posljedično i na porast međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta.  

9.10.2021.

COVID-19

Poštovani, Ovim putem podsjećamo sve djelatnike Fakulteta na obvezu prijavljivanja izrečenih mjera izolacije i samoizolacije povezanih sa COVID-19. Ukoliko vam je dijagnosticiran covid ili ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom molimo da obavezno i bez odgode popunite obrazac dostupan online radi daljnjih postupanja i uputa. Liječničku potvrdu moguće je priložiti na kraju popunjenog obrasca ili naknadno slanjem na adresu e-pošte covid19@pharma.hr Molimo voditelje ustrojbenih jedinica da o ovome obavijeste osoblje koje nema pristup e-pošti i Merlinu. Link za pristupanje obrascu nalazi se OVDJE.   Poštovane studentice i studenti, Ovim putem podsjećamo vas na obvezu prijavljivanja izrečenih mjera izolacije i samoizolacije povezanih sa COVID-19. Ukoliko vam je dijagnosticiran covid ili ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom molimo da obavezno i bez odgode popunite obrazac dostupan online radi daljnjih postupanja i uputa. Liječničku potvrdu moguće je priložiti na kraju popunjenog obrasca ili naknadno slanjem na adresu e-pošte covid19@pharma.hr. Link za pristupanje obrascu nalazi se OVDJE.  

7.10.2021.

Natječaj za upis studenata na PSS u ak.god. 2021./22.

Obavještavaju se kandidatkinje i kandidati koji su se prijavili na Natječaj za upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije u ak.god. 2021./22. da će se u ak.god. 2021./22. izvoditi nastava poslijediplomskih specijalističkih studija Kliničke farmacije te Dermatofarmacije i kozmetologije. O postupku upisa kandidatkinje i kandidati bit će obavješteni sljedeći tjedan nakon ishođenja odobrenja za upis studenata na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća. Zbog nedostatnog broja prijava u ak.god. 2021./22. neće se izvoditi nastava poslijediplomskih specijalističkih studija: Medicinska biokemija i laboratorijska medicina, Razvoj lijekova, Fitofarmacija s dijetoterapijom te Toksikologija.

6.10.2021.

REZULTATI - Erasmus+ KA131 programske zemlje - Natječaj SMS za LJETNI semestar 2021./22. - studenti studijski boravak

Poštovani studenti, rezultati Erasmus+ SMS natječaja u svrhu studijskog boravka studenata za LJETNI semestar ak.god. 2021./22. objavljeni su na mrežnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/ 1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ SMS (EU-KA103) za programske zemlje za ljetni semestar u ak. god. 2021./2022., Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. 2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ sociostatus 2021/22: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” (Središnji ured za međunarodnu suradnju). 3. Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta s manje mogućnosti podnosi se na adresu fakulteta (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ SMS (EU-KA103) za programske zemlje za ljetni semestar u ak. god. 2021./2022., Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) (izuzev studenata nižeg socio-ekonomskog statusa, vidi pod 2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

29.9.2021.

DOBITNICI REKTOROVE NAGRADE U AK. GOD. 2020./2021.

DOBITNICI REKTOROVE NAGRADE U AK. GOD. 2020./2021. Na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, rektor prof. dr. sc. Damir Boras nagradio je ukupno 186 studentskih radova. Studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta dobitnici Rektorove nagrade u ak. god. 2020./2021: Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora) Sofia Shkunnikova, za rad pod naslovom: „N-glikozilacija imunoglobulina A u šećernoj bolesti tipa 1 kod djece“, pod vodstvom prof. dr. sc. Olge Gornik Kljaić Natan Koraj, za rad pod naslovom: „Razvoj kromatografske metode i optimizacija pripreme biološkog uzorka kao preduvjet terapijskom praćenju lijekova za rak dojke“, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mirande Sertić Anja Kučević, za rad pod naslovom: „Sinteza i karakterizacija novih hibridnih derivata antranilne kiseline i kinolina kao potencijalnih agensa za suzbijanje bakterijskih biofilmova“, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Perković Ena Vrček, za rad pod naslovom: „Optimizacija priprave zlatnih nanočestica za ciljanu isporuku lijeka Ldope“, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Petre Turčić i Nikoline Kalčec, mag. appl. chem., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Elizabeta Paar i Eleonora De Lai, za rad pod naslovom: „Lijekovi koji povećavaju rizik od padova u osoba starije životne dobi“, pod vodstvom doc. dr. sc. Maje Ortner Hadžiabdić Ivana Vrdoljak i Jakov Vuk, za rad pod naslovom: „Sinteza i karakterizacija novih hibrida harmina i primakina s potencijalnim citostatskim djelovanjem“, pod vodstvom dr. sc. Kristine Pavić Stipe Mustać, za rad pod naslovom: „Toksičnost talija i protektivni učinak kalija na toksičnost talija“, pod vodstvom prof. dr. sc. Ana-Marije Domijan i doc. dr. sc. Erima Bešića Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici Ivana Babić, Mario Bahlen, Hana Ban, Ema Barić, Iva Begović, Nikola Bišćan, Bruna Burić, Eleonora De Lai, Paula Flegar, Ines Jurak, Sara Koprivica, Sara Koren, Antonio Ljulj, Lea Ivana Martić, Lucija Matić, Karlo Mustać, Luka Nalo, Brigita Novak, Petrik Pavličić, Inja Pavlić, Antonija Pupačić, Tin Rogina, Sofia Shkunnikova, Marija Strgačić, Lucija Žunić, studenti članovi Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA) za rad pod naslovom „Studenti farmacije i medicinske biokemije u izazovima pandemije“ Popis dobitnika Rektorove nagrade u ak. god. 2020./2021. dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/dobitnici-rektorove-nagrade-za-akademsku-godinu-20202021/ Obavijest o dodjeli priznanja Rektorove nagrade bit će dostupna naknadno. Izložba postera nagrađenih radova održati će se virtualno, a Upute za izradu postera Sveučilište u Zagrebu dostavit će izravno studentima.

29.9.2021.

Obavijest – Dan brucoša - 1. listopada 2021.

Poštovane studentice i studenti, U petak, 1. listopada 2021. održati će se Dan brucoša u Velikoj predavaonici, A. Kovačića 1, suteren, prema programu; 1 GRUPA , 2 GRUPA .  Studentima će na Dan brucoša biti uručene studentske iskaznice, te AAI identiteti ukoliko ranije nisu preuzeti. Molimo da dođete 15 minuta prije početka programa iz organizacijskih razloga.

29.9.2021.

Obavijest - početak akademske godine 2021/2022.

Akademska godina 2021./2022. počinje 1. listopada 2021. prema akademskom kalendaru. Nastava će se izvoditi na klasičan, kontaktan način, u skladu s Preporukama  za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za akademsku godinu 2021./2022., Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 2. rujna 2021. U prostor Fakulteta nije dopušteno dolaziti studentima s povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zarazne bolesti. Nastava će se izvoditi prema rasporedu koji će biti dostupan putem aplikacije Sceduly (AAI@EduHr), 1. listopada 2021. Sve obavijesti i važne informacije vezane za održavanje nastave dostupne su putem sustava za e-učenje Merlin / Referada. Potvrde o upisu na studij moguće je preuzeti u obliku e-potvrde putem aplikacije Studomat i portala e-Građani, ili printati klasičnu potvrdu na Studomatima u hodniku ispred Studentske poslovnice. Klasičnu potvrdu je potrebno ovjeriti u Studentskoj poslovnici. Za sva pitanja studenti mogu kontaktirati Fakultet na adresu stud-poslovnica@pharma.hr.  

25.9.2021.

PSS Razvoj lijekova - obavijest

Ispit kompetencija za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova planiran za 27.9.2021. u 16 sati otkazuje se jer se u akademskoj godini 2021./22. studijski program Razvoj lijekova neće izvoditi zbog nedostatnog broja kandidata prijavljenih na Natječaj.

24.9.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada - Vedrana Bukal

Obrana završnog specijalističkog rada Vedrane Bukal, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom "Identifikacija onečišćenja daptomicina primjenom dvodimenzionalne tekućinske kromatografije spregnute s masenim spektrometrom" će se održati online u srijedu, 29. rujna 2021. godine, u 17.00 sati.