Preskočite na glavni sadržaj

Studij Farmacija

Studij Farmacija

Dodijeljena kvalifikacija

Završetkom studija Farmacija student stječe diplomu o završenom studiju te akademski naziv sveučilišni magistar farmacije (univ. mag. pharm.).

Trajanje studija

Studij traje deset semestara (5 godina), 300 ECTS bodova.

Obrazovni i profesionalni ciljevi

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, prepoznat je po svojoj izvrsnosti u farmaceutskoj izobrazbi na diplomskoj i poslijediplomskoj razini, te po svom doprinosu znanosti. Fakultet je uvijek bio i jest spreman nositi se s izazovima uvjetovanim brzim tehnološkim napretkom suvremene farmacije, te širiti, prenositi i primjenjivati stečena znanja za dobrobit pojedinca i društva u cjelini.Obrazovna je zadaća studija Farmacija osposobiti studenta da kompetentno sudjeluje u dizajniranju, razvoju i primjeni lijekova s ciljem sigurne i učinkovite terapije.

Studij Farmacija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organiziran je kao sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij u trajanju od deset semestara (5 godina, 300 ECTS bodova), a po njegovom završetku student stječe akademski naziv sveučilišni magistar farmacije. Suvremen pristup obrazovanju sveučilišnih magistara farmacije udovoljava potrebama sve zahtjevnije farmaceutske struke. Nastavni program ima za cilj osigurati izobrazbu zdravstvenog stručnjaka u pogledu lijekova i suvremenih načina liječenja, sposobnog kritičkom promišljanju, aktivnom i trajnom stjecanju znanja u farmaceutskim i kliničkim znanostima. Daje se i naglasak na razvoj vještina komunikacije na relaciji ljekarnik-pacijent-drugi stručnjak u zdravstvu.

U petoj godini studija studenti se usmjeravaju za rad u sustavu zdravstvene zaštite gdje kao stručnjaci za lijekove promiču njihovu ispravnu i odgovarajuću primjenu. Nakon teorijske nastave iz farmakoterapije s kliničkom farmacijom, ljekarničke skrbi, zdravstvenog zakonodavstva, komunikacijskih vještina te farmaceutske etike i deontologije, slijedi 6-mjesečno stručno osposobljavanje u javnim i bolničkim ljekarnama. Studij završava obranom diplomskog rada  te polaganjem završnog stručnog ispita, a student osim diplome o završenom studiju stječe i odobrenje za samostalan rad u sustavu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima (javna i bolnička ljekarna).

Sveučilišni magistri farmacije su osposobljeni za rad u farmaceutskoj industriji u istraživačkim, proizvodno-tehnološkim, analitičkim laboratorijima, marketingu lijekova, registraciji lijekova, Agenciji za lijekove i medicinske proizvode i drugim javno-zdravstvenim institucijama, akademskom okruženju i sl.


Diploma Diploma univ. mag. pharm.
Trajanje studija Trajanje 10 semestara, 5 godina, 300 ECTS
Upisi Upisi

Studiji

Pretraživanje

Vrh