Preskočite na glavni sadržaj

Znanstvene novosti

Farmaceutsko-biokemijski fakultet ima značajnu znanstvenu aktivnost u području biomedicine i zdravstva, polja farmacije i grane medicinske biokemije te prirodnih znanosti. Aktivnost Fakulteta prepoznata je u nacionalnim i međunarodnim okvirima zahvaljujući predanom radu i izvrsnim znanstvenim postignućima njegovih znanstvenika. Fakultet znatno pridonosi plasmanu Sveučilišta u Zagrebu u međunarodnom rangiranju QS World University Rankings 2023., po kojem je u znanstvenoj disciplini Farmacija i farmakologija Sveučilište rangirano između 251. i 300. mjesta. Promicanje istraživanja i inovacija omogućuje suradnju Fakulteta s farmaceutskom industrijom, prijenos tehnologija i inovacija te pridonosi unaprjeđenju i višoj razini inovativnosti hrvatskog gospodarstva. Fakultet znatno pridonosi znanstvenom potencijalu Republike Hrvatske i trajno je izvorište znanstvenih i nastavnih aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini u području biomedicine i zdravstva te prirodnih znanosti.
 
U prošlom petogodišnjem razdoblju od 2018. do 2022. prema bazi Scopus djelatnici Fakulteta objavili su ukupno 674 znanstvene publikacije, a prema bazi Web of Science Core Collection (WoSCC) ukupno 681 znanstvenu publikaciju. U odnosu na prijašnje razdoblje (2012. - 2016.) broj se radova u Scopusu povećao za 240 (55 %), a broj  je objavljenih radova u bazi WoSCC porastao za čak 309 (83 %). Slijedom toga, omjer broja objavljenih radova i broja zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju također se povećao te iznosi prema bazi Scopus 10,5 (674/64), a prema bazi WoSCC 10,6 (681/64). Među objavljenim publikacijama prevladavaju izvorni znanstveni radovi (Scopus 88 %; WoSCC 90 %), što je povećanje od 9 % u objema bibliografskim bazama u usporedbi s prethodnih petogodišnjim razdobljem. To je zasigurno rezultat većeg broja znanstveno-istraživačkih projekata u navedenom razdoblju.
 
Ukupan broj citata svih radova Fakulteta prema bazi WoSCC u tom razdoblju iznosi 33.581, a ukupni je h-indeks 75. Prema podatcima iz baze WoSCC znanstveni radovi objavljeni u prošlih pet godina ukupno su citirani 7221 put (h-indeks je 38), a ti su radovi, prema podatcima iz baze Scopus, ukupno citirani 9053 puta (h-indeks je 39). Nadalje, prema podatcima iz baze WoSCC 232 rada objavljena su u časopisima prve kvartile (Q1), a 210 radova u časopisima druge kvartile (Q2), odnosno 65 % radova objavljeno je u časopisima iznad medijana odgovarajućeg područja, dok je prema podatcima iz baze Scopus 349 radova objavljeno u Q1 časopisima, a 185 radova u Q2 časopisima, što znači da je 80 % radova objavljeno u časopisima iznad medijana odgovarajućeg područja.
 
U razdoblju od 2018. do 2022. Fakultet je bio nositeljem 20 domaćih projekata i to 10 istraživačkih projekata (IP) Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), devet uspostavnih istraživačkih projekta (UIP) HRZZ-a i jednog projekta financiranog iz sredstava fondova Europske unije te jednog međunarodnog projekta. Fakultet sudjeluje kao partner u osam prihvaćenih domaćih projekata financiranih iz sredstava europskih fondova te je ostvarena suradnja s tvrtkama Jamnica d.o.o., Genos d.o.o., Sample Control d.o.o., Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom i BICRO Biocentrom. Znanstvenici Fakulteta sudjelovali su kao suradnici u devet domaćih (6 IP HRZZ, 2 UIP HRZZ i 1 IP CORONA) i 15 međunarodnih projekata. (šest bilateralnih projekata, pet COST akcija, dviju mreža CEEPUS, jednog projekta HORIZON te jednog međunarodnog interdisciplinarnog projekta Izbliza).

Pretraživanje

Vrh