Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odluke/ Obrasci

 1. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
 2. Odluka o imenovanju osobe za nadzor nad prikupljanjem osobnih podataka
 3. Procedura za traženje suglasnosti za prihvaćanje donacija i-ili sponzorstava
 4. Postupak traženja suglasnosti za prijavu i ugovaranje projekata
 5. D E M O N S T R A T U R E - hodogram uz novi Zakon o obavljanju studentskih poslova
 6. Obrazac za traženje suglasnosti za prihvaćanje donacija i-ili sponzorstava
 7. Obrazac za traženje suglasnosti za prijavu i ugovaranje projekata
 8. Obrazac zahtjev za odobrenje demonstrature
 9. Obrazac izvješće o izvršenoj demonstraturi
 10. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_DOCENT
 11. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_IZVANREDNI PROFESOR
 12. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_REDOVITI PROFESOR
 13. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_REDOVITI PROFESOR u TRAJNOM ZVANJU
 14. Vijeće prirodoslovnog područja_Obrazac_Uvjeti Rektorskog zbora_ NN 122_2017 
 15. Pristupnica za stjecanje AAI@EduHr elektroničkog identiteta
 16. Odluku o usvajanju financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
 17. Obrazac -  IZVJEŠĆE o ocjeni rada asistenta/znanstvenog novaka
 18. Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije i vode 
 19. Odluka o naknadama za usluge Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ak. god. 2018./2019.
 20. Odluka o naknadama za usluge Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ak. god. 2019./2020.
 21. Obrazac FBF-a: Potvrda nadležnog školskog liječnika za upis na studij farmacije / medicinske biokemije