Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Javna nabava

 1. Procedura stvaranja ugovornih obveza na Farmeceutsko-biokemijskom fakultetu (16. 3. 2022.)
 2. Plan nabave 2022_EOJN RH
 3. Plan nabave za 2022. godinu
 4. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 5. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 6. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.
 7. IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 8. Plan nabave za 2021. godinu
 9. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
 10. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 11. Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 12. Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 13. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu
 14. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 15. Plan nabave za 2020. godinu
 16. Registar sklopljenih ugovora za 2020. godinu
 17. Odluka FV-a o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu
 18. Odluka FV-a i Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
 19. Plan nabave 2019. godine - izmjene i dopune
 20. Registar sklopljenih ugovora 2019. godinu
 21. Odluka FV-a o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu
 22. Plan nabave za 2019. godinu
 23. Odluka FV-a i Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 24. Plan nabave za 2018. godinu
 25. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU
 26. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU (13.12.2018.)
 27. HODOGRAM AKTIVNOSTI PRI NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA
 28. Odluka FV o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu
 29. Registar sklopljenih ugovora 2018. godinu
 30. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 31. Obavijest o sprječavanju sukoba interesa_23. 5. 2022.
 32. Odluka o proceduri izvršavanja ugovornih obaveza u ugovorima javne i jednostavne nabave