Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravo na pristup informacijama

  1. Odluka o određivanju službenika za informiranje
  2. Odluka o Upisniku o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  3. Zahtjev za pristup informacijama

 

Službenik za informiranje: Martina Strunjak mag. iur. 
E-MAIL: mstrunjak@pharma.hr