Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Novosti

5.6.2020.

Privremeni rezultati Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/privremeni-rezultati-natjecaja-studentskog-zbora-sveucilista-u-zagrebu-za-sufinanciranje-students/ Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa. Prijedlog je izradilo povjerenstvo u sastavu: Josip Periša, Mihovil Mioković, Krešimir Domazet i Ivan-Pavao Boras iz reda studenata te prof. dr. sc. Lajoš Žager, izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković i prof. dr. sc. Klaudio Pap iz reda nastavnika, a usvojilo ga je Predsjedništvo Studentskoga zbora na svojoj 3. elektroničkoj sjednici. Povjerenstvo je vrednovalo programe na temelju Uputa o provedbi Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za studentske programe.  Žalbeni rok traje od 3. do 10. lipnja 2020. do 20 sati slanjem e-poruke na studentski.zbor@gmail.com. Rezultate Natječaja možete pogledati OVDJE.

4.6.2020.

Obrana završnog specijalističkog rada - Maja Fajfarić

Obrana završnog specijalističkog rada Maje Fajfarić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Istraživanje i evaluacija terapije neuropatske boli u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 u javnoj ljekarni“ će se održati u ponedjeljak, 8. lipnja 2020. godine, u 14 sati u prostorijama Zavoda za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.  

2.6.2020.

Obrana završnog specijalističkog rada - Fedor Mataić

Obrana završnog specijalističkog rada Fedora Mataića, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija Fitofarmacija s dijetoterapijom pod naslovom „Uloga vitamina D u prevenciji i liječenju kroničnih bolesti” će se održati u petak, 5. lipnja 2020. godine, u 11.00 sati na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Marulićev trg 20/II.

1.6.2020.

Obrana doktorskog rada - Maja Beus

Obrana doktorskog rada Maja Beus, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u suradničkom zvanju doktorand-asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost, branit će svoj doktorski rad pod naslovom "Dizajniranje, sinteza i citostatsko djelovanje sahakina" u ponedjeljak, 8. lipnja 2020. godine, u 14.00 sati putem platforme za komunikaciju na daljinu Microsoft Teams >> Link

28.5.2020.

Produljenje roka za odabir mentora diplomskog rada do 1. srpnja 2020.

Postupak odabira mentora diplomskog rada: Studenti, koji su upisali 4. godinu i radit će diplomski rad iduće ak. god. 2020/21 (ovisno o dogovoru s mentorom), do 1. srpnja 2020. imaju rok za razgovor i dogovor s potencijalnim mentorima (popis mentora). Mentori trebaju poslati popis studenta koji će kod njih raditi diplomski rad u ak. god. 2020/21 (ili prema dogovoru) do 8. srpnja 2020. na adrese e-pošte (msegvic@pharma.hr i mjug@pharma.hr) Popis studenata i njihovih mentora bit će studentima dostupan preko Merlina (i/ili objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta tijekom srpnja-rujna 2020.) Ukoliko bude potrebno svi navedeni rokovi biti će produljeni.   U ime Povjerenstva za studentske i diplomske radove, prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić  

26.5.2020.

Obrana doktorskog rada - Slaven Falamić

Obrana doktorskog rada Slavena Falamića, mag. pharm., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlenog u Ljekarni Branka Marušić, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Utjecaj ljekarničkih intervencija na učinkovitost liječenja varfarinom bolesnika starije životne dobi u ruralnim područjima“ u četvrtak,  4. lipnja 2020. godine, u 16.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.  

26.5.2020.

Obrana doktorskog rada - Barbara Fumić

Obrana doktorskog rada Barbare Fumić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena kao istraživač u odjelu formulacija farmaceutske kompanije Xellia, braniti će svoj doktorski rad pod naslovom „Isolation, solubilization and biological activity of isoflavonoids from selected species of Fabaceae family (Izolacija, solubilizacija i biološka aktivnost izoflavonoida iz odabranih vrsta porodice Fabaceae)“ u četvrtak, 4. lipnja 2020. godine, u 10.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

7.5.2020.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

Temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta usvojenom na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2017. godine  Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA                                           Rok za podnošenje prijedloga je 29. svibnja 2020. godine.   Sukladno Pozivu Prijedlozi s prilozima predaju se na adresi: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1 - s naznakom „Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja-prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja“   Zbog epidemije te uslijed posljedica potresa prijedlozi se mogu uputiti elektronski, dostavom na e-adresu: dekanat@pharam.hr

7.5.2020.

REZULTATI objava 07. svibnja 2020. - Erasmus+ KA103 programske - Natječaj za 2020/21 SMS studenti studijski boravak

Poštovani studenti, Rezultati Erasmus+ SMS natječaja za 2020./21. objavljeni su na mrežnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/   Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020./2021.,Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Žalba protiv odluke o prijavi za slabiji socio-ekonomski status podnosi se u pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio status 2018/19: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” Ured za međunarodnu suradnju. Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.  U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

6.5.2020.

Rektorova nagradu Sveučilišta u Zagrebu - produljenje prijave do 30.06.2020. do 16 sati

Produljen  je rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati. (http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/) Povjerenstvu za studentske i diplomske radove potrebno je dostaviti: ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, potpisano obrazloženje mentora (ili dekana za kategorije e i f) na obrascu generiranom putem mrežnih stranica Sveučilišta i ako je potrebno, suglasnost Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF-a te elektroničku verziju rada i svih popratnih dokumenata. Navedeni dokumenti trebaju se dostaviti u Dekanat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta do srijede, 6. srpnja 2020. do 16 sati. O eventualnoj promjeni datuma ili načina predaje dokumenata studenti će biti naknadno obavješteni.