Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Novosti

13.3.2020.

UPUTA STUDENTIMA, NASTAVNICIMA I SURADNICIMA VEZANO UZ OBUSTAVU KONTAKT NASTAVE

Zbog epidemiološke situacije vezane uz COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o obustavi nastave u osnovnim, srednjim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj. U skladu s odlukom Vlade, na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu obustavljaju se svi oblici kontakt nastave uključujući predavanja, seminare, vježbe, stručno osposobljavanje, stručnu praksu, ispite, kolokvije, obrane diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova te ostalo. Kontakt nastava obustavlja se od ponedjeljka 16. ožujka 2020. na razdoblje od dva tjedna. Nastavni proces na Fakultetu odvijat će se: pružanjem informacija studentima o gradivu koje je potrebno savladati uz mogućnost e-konzultacija, na daljinu korištenjem Merlin sustava. Nastavni materijali za predavanja, seminare i vježbe bit će dostupni kroz sustav Merlin.   prof. dr. sc. Željan Maleš, dekan

12.3.2020.

COVID-19: Uputa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu vezano uz epidemiološku situaciju

Na temelju preporuka Kriznoga stožera Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice održane 11. ožujka 2020., rektor prof. dr. sc. Damir Boras donosi Uputu sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu o postupanju vezano uz epidemiološku situaciju vezanu za COVID 19. UPUTA SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

12.3.2020.

OBAVIJEST ZA STUDENTE 4. GODINE STUDIJA FARMACIJE I MEDICINSKE BIOKEMIJE, NASTAVNIKE FBF-a I VANJSKE SURADNIKE

Ove godine je Povjerenstvo za studentske i diplomske radove pokrenulo novi način odabira mentora diplomskog rada. Molimo nastavnike i studente da se pridržavaju dolje navedenih uputa.     Postupak odabira mentora diplomskog rada:   -              Studenti, koji su upisali 4. godinu i raditi će diplomski rad iduće ak. god. 2020/21 (ovisno o dogovoru s mentorom), do 30. travnja 2020. imaju rok za razgovor i dogovor s potencijalnim mentorima (popis nastavnika i vanjskih suradnika koji mogu biti mentori). -              Mentori trebaju poslati popis studenta koji će kod njih raditi diplomski rad u ak. god. 2020/21 (ili prema dogovoru) do 8. svibnja 2020. na adrese e-pošte (msegvic@pharma.hr i mjug@pharma.hr) -              Popis studenata i njihovih mentora bit će studentima dostupan preko Merlina (i/ili objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta tijekom srpnja-rujna 2020.)     U ime Povjerenstva za studentske i diplomske radove     prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić

6.3.2020.

Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020. Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilista u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020. Tekst natječaja dostupan je na poveznici http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/Natjecaj_za_dodjelu_Rektorove_nagrade_2019_2020.pdf. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, putem poveznice http://www.unizg.hr/rektorova/ . Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Rok za prijavu na Natječaj je do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati. Ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, potpisano obrazloženje mentora (ili dekana za kategorije e i f) na obrascu generiranom putem mrežnih stranica Sveučilišta i ako je potrebno, suglasnost Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF-a te elektroničku verziju rada i svih popratnih dokumenata studenti trebaju dostaviti u Dekanat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta do srijede, 6. svibnja 2020 b. do 16 sati. Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade te kriteriji izvrsnosti po kojima će se vrednovati zaprimljeni studentski radovi nalaze se na mrežnim stranicama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pod odjeljkom DOKUMENTI, Akti Sveučilišta i Rektorskog zbora, Akti značajni za studente, odnosno Akti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnici, Akti značajni za studente. Upute za pisanje i tehničko opremanje radova nalaze se kao Prilog 2 unutar Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, a dodatne informacije o sadržaju pojedinih poglavlja studenti mogu naći u uputama za pisanje diplomskog rada koje su objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.

6.3.2020.

Obrana završnog specijalističkog rada - Ana Junković

Obrana završnog specijalističkog rada Ane Junković, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Uloga farmaceutsko-tehnoloških kompetencija u pružanju ljekarničke skrbi: suvremeni farmaceutski oblici oralnih lijekova“ će se održati u utorak, 10. ožujka 2020. godine, u 15.00 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

6.3.2020.

Obrana završnog specijalističkog rada - Tena Tarade

Obrana završnog specijalističkog rada Tene Tarade, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Specifičnosti primjene psihofarmaka u trudnica“ će se održati u četvrtak, 2. travnja 2020. godine, u 14 sati u Multimedijskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

6.3.2020.

Obrana završnog specijalističkog rada - Ivona Bosanac

Obrana završnog specijalističkog rada Ivone Bosanac, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Povezanost dislipidemije i agresivnog ponašanja u shizofreniji“ će se održati u četvrtak, 13. ožujka 2020. godine, u 14.00 sati u Multimedijskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva

3.3.2020.

POZIV NA TESTIRANJE - položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu daje sljedeću obavijest: Prethodna provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br 15/2020) za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 9. ožujka 2020. godine. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu. Testiranje će obuhvaćati znanje pojmova i načela iz područja računovodstva i revizije.                                              Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju

27.2.2020.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Raspisani su izbori za povjerenika radnika za zaštitu na radu. Za više informacija: Odluka o raspisivanju izbora za povjerenika radnika za zaštitu na radu Izborni odbor donio je Odluku o provođenju izbora za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu. POPIS BIRAČA LISTA KANDIDATA ZA POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU Izbori će se provesti 26. veljače 2020. godine, u Središnjoj knjižnici fakulteta. ZAPISNIK O PRETHODNIM REZULTATIMA ZA IZBOR POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU ZAPISNIK O KONAČNIM REZULTATIMA ZA IZBOR POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

26.2.2020.

3. DAN KVALITETE FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA - Program i knjiga sažetaka

Rezultat aktivnosti 3. Dana kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta može se vidjeti u dokumentu; Program i knjiga sažetaka - 3. Dan kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta >> .pdf