Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

COVID-19

9.10.2021.

Poštovani,

Ovim putem podsjećamo sve djelatnike Fakulteta na obvezu prijavljivanja izrečenih mjera izolacije i samoizolacije povezanih sa COVID-19. Ukoliko vam je dijagnosticiran covid ili ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom molimo da obavezno i bez odgode popunite obrazac dostupan online radi daljnjih postupanja i uputa. Liječničku potvrdu moguće je priložiti na kraju popunjenog obrasca ili naknadno slanjem na adresu e-pošte covid19@pharma.hr Molimo voditelje ustrojbenih jedinica da o ovome obavijeste osoblje koje nema pristup e-pošti i Merlinu.

Link za pristupanje obrascu nalazi se OVDJE.

 

Poštovane studentice i studenti,

Ovim putem podsjećamo vas na obvezu prijavljivanja izrečenih mjera izolacije i samoizolacije povezanih sa COVID-19. Ukoliko vam je dijagnosticiran covid ili ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom molimo da obavezno i bez odgode popunite obrazac dostupan online radi daljnjih postupanja i uputa. Liječničku potvrdu moguće je priložiti na kraju popunjenog obrasca ili naknadno slanjem na adresu e-pošte covid19@pharma.hr.

Link za pristupanje obrascu nalazi se OVDJE.