Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Diplomandi i mentori u ak.god. 2020/21

24.7.2020.

Popis diplomanada i mentora za ak. god. 2020/21 možete vidjeti ovdje. Ukoliko se netko od studenata 5. godine farmacije i medicinske biokemije ne nalazi na popisu/nema mentora, a dipomski rad želi raditi u navedenoj akademskoj godini treba se javiti prof. dr. sc. Maji Šegvić Klarić (msegvic@pharma.hr).

 

U ime Povjerenstva za studentske i diplomske radove

 

prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić