Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

8.3.2021.

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta provest će se 23. i 24. ožujka 2021. godine od 8,00 do 20,00 sati u Dvorišnoj prostoriji Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, A. Kovačića 1.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći popis birača, kandidacijski obrazac i ostale dokumente vezano za studentske izbore - Farmaceutsko-biokemijski fakultet • Studenski izbori (unizg.hr)

Temeljem članka 14. stavak 3. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu svaki student može od izbornog povjerenstva tražiti ispravak ili dopunu popisa birača najkasnije tri radna dana prije održavanja izbora. O zahtjevu će izborno povjerenstvo odlučiti bez odlaganja. Odluka izbornog povjerenstva je konačna.

Sva dokumentacija u svezi studentskih izbora 2020./2021. objavljena je i na web stranici Sveučilišta u Zagrebu - Studentski izbori 2020./2021. (unizg.hr)