Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj za upis na pdsiss Intelektualno vlasništvo 2019/2020

7.6.2019.

N A T J E Č A J

 

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

                                                                                        

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva

u akademskoj godini 2019./2020.

 

Natječaj je dostupan na poveznici.