Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST o upisu u prvu godinu studija Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta akademske godine 2019./2020.

30.4.2019.

OBAVIJEST

o upisu u prvu godinu studija Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta akademske godine 2019./2020.

 

UPISI:

17. i 18. srpnja (srijeda i četvrtak) 2019. 

u Studentskoj poslovnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Zagreb, Ante Kovačića 1

 

Za upis je potrebno donijeti:

1)  svjedodžba o državnoj maturi (za obavezne i izborne predmete) – obavezno donijeti naknadno ako se datum upisa preklapa s podjelom;  sve svjedodžbe iz srednje škole; ako je srednja škola završena u inozemstvu pristupnik/ica prilaže i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o istovrijednosti stranih svjedodžbi

2)  domovnicu (može iz sustava e-Građani)

- strani državljani i državljani EU prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika

3)  rodni list (može iz sustava e-Građani)

4)  dvije fotografije 4x6 cm

5) potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti za studij farmacije/medicinske biokemije od liječnika:

- studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj predaju potvrdu školskog liječnika

- studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilažu potvrdu  Doma zdravlja Centar, Laginjina 16  (najaviti se na tel. 01 4843 818, neparne datume ujutro, parne popodne; cijena pregleda je 145,00 kn)

6)  potvrdu o upisnini u iznosu od 450,00 kn uplaćenoj Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (upisninu čine troškovi indeksa i upisnih obrazaca, osiguranja studenta, tiskanja studentske iskaznice, štete nastale u laboratorijima za vrijeme studentskih vježbi, tiskanja svih vrsta studentskih potvrda i dr.)

 Upisnina se uplaćuje na IBAN HR 192360000-1101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB)

7)  potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice

 

Studenti koji su iskoristili pravo na besplatnu godinu/godine na nekom drugom fakultetu, plaćaju pri upisu punu participaciju školarine za akademsku godinu 2019./2020. u iznosu od 9.600,00 kuna. Ti studenti moraju priložiti i potvrdu fakulteta o trajanju studija (ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo kad je bio upis u prvu godinu studija).

 

Raspored za upis bit će objavljen naknadno.