Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Marina Cokarić

23.2.2015.

Obrana završnog specijalističkog rada Marine Cokarić, mag. pharm., studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom ”Terapijski problemi u liječenju astme; opservacijsko istraživanje na uzorku pacijenata iz Doma zdravlja 'Solin'” održati će se u petak, 27. veljače 2015. godine, u 12.00 sati u Studentskoj učionici  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.