Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

POZIV na javno predstavljanje nacrta doktorskoga rada - Merima Čolić, mag. med. biochem.

8.6.2022.

POZIV

na javno predstavljanje nacrta doktorskoga rada

 

Seminarska predavaonica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Ante Kovačića 1

ponedjeljak, 20. lipnja 2022. godine, u 14 sati

 

Pristupnica: Merima Čolić, mag. med. biochem.

„Urinarni biokemijski biljezi prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura kod djece“

 

            Stručno povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Roberta Petlevski, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  2. nasl. doc. dr. sc. Andrea Tešija Kuna, KBC Sestre milosrdnice
  3. akademik Bojan Jelaković, KBC Zagreb

 

 

mentori: dr. sc. Slaven Abdović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

prof. Dr. sc. Dunja Rogić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet