Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Upisi u ak. god. 2020./2021. Upis u prvu godinu studija - jesenski rok

14.9.2020.

Raspored upisa:

21. (ponedjeljak) rujna 2020. u 8,30  

u Studentskoj poslovnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Zagreb, Ante Kovačića 1

 

Za upis je potrebno donijeti:

1)  svjedodžba o državnoj maturi (za obavezne i izborne predmete) – obavezno donijeti naknadno ako se datum upisa preklapa s podjelom;  sve svjedodžbe iz srednje škole; ako je srednja škola završena u inozemstvu pristupnik/ica prilaže i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o istovrijednosti stranih svjedodžbi (originali)

2)  domovnicu, može i preslika (može iz sustava e-Građani)

- strani državljani i državljani EU prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika

3)  original rodni list (može iz sustava e-Građani)

4)  dvije fotografije u boji 4x6 cm

5) potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti za studij farmacije/medicinske biokemije od liječnika – skinuti obrazac s naše web stranice: http://www.pharma.unizg.hr/files/file/dokumenti/2020/Obrazac_FBF_Potvrda_nadle%C5%BEnog_%C5%A1kolskog_lije%C4%8Dnika_za_upis_na_studij_FBF.pdf

ili

http://www.pharma.unizg.hr/hr/oglasna-ploca/obrazac---potvrda-nadleznog-skolskog-lijecnika-za-upis-u-1-god-farmacije_medicinske,5459.html

- studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj predaju potvrdu školskog liječnika

- studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilažu potvrdu Službe za školsku i adolescentnu medicinu, Odjel za zaštitu zdravlja studenata, Laginjina 16, Zagreb (najaviti se na tel. 01/4843-818, neparne datume ujutro, parne popodne; cijena pregleda je 145,00 kn)

6)  potvrdu o upisnini u iznosu od 450,00 kn uplaćenoj Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (upisninu čine troškovi indeksa i upisnih obrazaca, osiguranja studenta, tiskanja studentske iskaznice, štete nastale u laboratorijima za vrijeme studentskih vježbi, tiskanja svih vrsta studentskih potvrda i dr.)

Upisnina se uplaćuje na IBAN HR 1923600001101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB, model 00)

7)  potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice

 

Studenti koji su iskoristili pravo na besplatnu godinu/godine na nekom drugom fakultetu, plaćaju pri upisu punu participaciju školarine za akademsku godinu 2020./2021. u iznosu od 9.600,00 kuna na IBAN HR 1923600001101344042 (pod poziv na broj pisati svoj OIB, model 00; može se zajedno uplatiti upisnina i školarina od 450,00 kn). Ti studenti moraju priložiti i potvrdu fakulteta o trajanju studija (ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo kad je bio upis u prvu godinu studija).

 

MOLE SE STUDENTI DA DOLAZE (ULAZE U FAKULTET) ISKLJUČIVO SAMI (BEZ RODITELJA I PRATNJE) zbog epidemiološke situacije. U Studentsku poslovnicu istovremeno ulaze najviše 2 studenta.

Iznimku čini roditelj koji imaju punomoć za cijeli upisni postupak ovjerenu od strane javnog bilježnika, odnosno koji će doći upisati studenta jer je on spriječen.

Upute vezane za COVID-19

Studenti ne smiju ulaziti u unutarnje ni u vanjske prostore (dvorište, vrt) ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl.) te ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom.

Ukoliko zbog gore navedenog student nije u mogućnosti pristupiti upisu u višu godinu studija treba poslati zamolbu na adresu stud-poslovnica@pharma.hr za naknadnim upisom.