Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Upisi u prvu godinu studija u akad.god. 2021/2022.

20.7.2021.

Poštovane maturantice i maturanti,

Hvala što ste odabrali jedan od studija koji se izvode na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.

Upisi u prvu godinu studija obavljat će se online.

Upisni obrazac je dostupan do petka 23.07. u 16h.

Studentska poslovnica Farmaceutsko-biokemijski fakultet
upisi@pharma.hr

 

Upisni obrazac
http://www.pharma.unizg.hr/hr/upisi/integrirani-preddiplomski-i-diplomski-studij/upisni-obrazac/

Postupak upisa
http://www.pharma.unizg.hr/hr/upisi/integrirani-preddiplomski-i-diplomski-studij/postupak-upisa0/

Upisi u prvu godinu studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu provoditi će se isključivo ONLINE
http://www.pharma.unizg.hr/hr/upisi/integrirani-preddiplomski-i-diplomski-studij/upisi-u-prvu-godinu-studija/

Prijava za upis na studijske programa
http://www.pharma.unizg.hr/hr/upisi/integrirani-preddiplomski-i-diplomski-studij/prijave-za-upis/