Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Upisi u zimski semestar 2021./2022. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu provodit će se isključivo ONLINE

30.7.2021.

Upisi u zimski semestar 2021./2022. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu provodit će se isključivo ONLINE


Upisi će se provoditi online 13.-21. rujna 2021. preko upisnog obrasca.

Detaljni koraci upisa bit će naknadno objavljeni na Merlinu/Referada, a najkasnije do četvrtka, 8. rujna 2021.